AJA ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทย


คุณอภิสิทธิ์ ไทเศรษฐวัฒน์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง “การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย” โดย AJA นำเสนอแผนระยะสั้นลดภาษีสรรพสามิต 5 ปี และแผนระยะยาวจะส่งเสริมให้มีการประกอบในประเทศเพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มการจ้างแรงงาน และสนับสนุนให้มีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าให้ครอบคลุมให้มากที่สุดทั่วประเทศ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เมื่อเร็วๆ นี้

Recent posts

error: Content is protected !!