Boom Technology เตรียมทดสอบเครื่องบินต้นแบบ Boom XB-1 ในปี 2021 


Boom Technology บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงเพื่อการเดินทางขนส่งและการท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดตัวเครื่องบินต้นแบบ Boom XB-1 เตรียมทดสอบในปี 2021 หลังจากใช้เวลาวิจัยพัฒนากว่า 3 ปี บริษัทตั้งเป้าจะนำเครื่องบินรุ่นนี้มาให้บริการในปี 2025 นับเป็นเครื่องบินรุ่นแรกของบริษัท ก้าวแรกของบริษัทก่อนการพัฒนาเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงหลายที่นั่งเพื่อรองรับการขนส่งเชิงพาณิชย์

เครื่องบินต้นแบบ Boom XB-1 รองรับนักบินทดสอบ 1 ที่นั่ง ความยาวตัวเครื่องประมาณ 21 เมตร วงปีกว้าง 5.2 เมตร น้ำนักตัวเครื่องทั้งหมด 6.1 ตัน ติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่น J85-15 จำนวน 3 เครื่องยนต์ ทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณมัค 2.2 หรือความเร็วประมาณ 2,716.56 กิโลเมตรต่อเชื่อโมง พิสัยการบิน 1,900 กิโลเมตร ส่วนหัวของเครื่องบินออกแบบให้ทนความร้อนสูง 153 องศาเซลเซียส

บริษัท Boom Technology ก่อตั้งในปี 2014 เปิดตัวแผนการพัฒนาเครื่องบินรุ่น Boom XB-1 ในช่วงปี 2017 ก่อนการพัฒนาเครื่องต้นแบบสำเร็จในปี 2020 โดยบริษัทสามารถเพิ่มทุนได้ถึง 1,587 ล้านบาท บริษัทแห่งนี้ได้รับเงินลงทุนจากสายการบิน Japan Airlines ประมาณ 311 ล้านบาทในช่วงปี 2017 และสายการบิน Japan Airlines จะเป็นลูกค้ากลุ่มแรก ๆ ที่สั่งซื้อเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียง บริษัท Boom Technology วางเป้าหมายให้อนาคตอันใกล้เป็นยุคของการขนส่งทางอากาศด้วยเครื่องบินความเร็วเหนือเสียง

Recent posts

error: Content is protected !!