BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ผลิตน้ำมันอันดับ 4 ของโลก (ตอนที่ 2)


By : C. Methas - Executive Editor

บรูไนมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ รัฐให้หลักประกันด้านการศึกษา การเคหะและการรักษาพยาบาล และไม่มีการเก็บภาษีเงินได้ ทำให้บรูไนไม่ค่อยประสบปัญหาทางการเมือง

บรูไนปัจจุบันได้รับการพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างมาก ถนนสวยงาม สองข้างทางร่มรื่นไปด้วยพันุธ์ไม้มากมาย เหมือนสิงคโปร์และเป็นเกาะเช่นเดียวกับสิงคโปร์จึงมีความสัมพันธ์กันมาก และการใช้จ่ายต่าง ๆ ร้านค้าที่นี่รับเงินสิงคโปร์ รายได้ประชากรเฉลี่ย 25,200 เหรียญสหรัฐ

บรูไนนับเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับที่ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย คือประมาณ 2 แสนบาร์เรลต่อวัน และผลิตก๊าซธรรมชาติได้เป็นอันดับ 4 ของโลกประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติ (Brunei National Petroleum Company Sedirian Berhad หรือ Petroleum Brunei) จัดตั้งเมื่อพฤศจิกายน 2544 เป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายน้ำมันและก๊าซ

ด้วยเหตุนี้ มูลค่าการค้าของบรูไนจึงเกินดุลอยู่ตลอดเวลา สินค้านำเข้า บรูไนนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่จากสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐฯ และมาเลเซีย โดยเป็นสินค้าประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ และสินค้าเกษตร อาทิ ข้าวและผลไม้บรูไนมุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่งโดยอาศัยรายได้จากน้ำมันไปลงทุนในต่างประเทศ หรือร่วมทุนกับต่างประเทศ

สภาพบ้านเมืองไม่พลุกพล่าน ถนนรถไม่ติด บรูไนยังมี "เวนิสตะวันออก" หรือ หมู่บ้านกัม ปงไอเยอร์ หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ปากแม่น้ำ บรูไน นั่งเรือเหมือนเรือหางยาว แต่ที่นั่งกว้าง มีหมู่บ้านตั้งอยู่กลางแม่น้ำจำนวนมาก ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของบ้านกลางน้ำและความเป็นอยู่ ดั้งเดิมไว้ได้ และมีหมู่บ้านกลางน้ำ มีศูนย์การค้า YA YA SAN ตั้งอยู่หน้ามัสยิดหลังคาทองคำ ผู้คนจะมาทานอาหารเย็นที่ริมแม่น้ำบรูไน ชมทัศนียภาพตอนกลางคืนของหมู่บ้านกลางน้ำงดงามด้วยแสงไฟหลากสีสันเลยทีเดียว โดยเฉพาะมัสยิด OMAR ALI SAIFUDDIEN MOSQUE แสงไฟตระการตาเหมือนในเทพนิยาย

JAME ASR HASSANIL BOLKIAH MOSQUE มัสยิดทองคำหรูหรา ตกแต่งด้วยวัสดุล้ำค่า ทองคำแท้ เยี่ยมชมบรูไนเรกกาเลียที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ขององค์สุลต่านปัจจุบัน ของขวัญล้ำค่าและบรรณาการจากประเทศต่าง ๆ พระราชวังทองคำ รถทองคำ และเครื่องเงินเครื่องทองในราชวงศ์ พิธีราชาภิเษก และเครื่องทอง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติริมน้ำที่เก็บรักษาเครื่องใช้และอาวุธ คัมภีร์ศาสนาอิสลาม โบราณ

RIVER VIEW โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาว มีพนักงานโรงแรมเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด กลางคืนบรูไนสวยด้วยแสงไฟที่ประดับประดาเต็มที่ เนื่องจากผลิตน้ำมันและก๊าซได้เอง มัสยิดต่าง ๆ สร้างอย่างหรูหรา ตกแต่งด้วยวัสดุที่สั่งมาจาก ต่างประเทศ ล้ำค่า เช่น หินอ่อนจากอิตาลี คริสตัลจากออสเตรีย แกรนิตจากเซี่ยงไฮ้

ล่องแก่งที่อุทยานแห่งชาติ ULU TEMBURONG NATIONAL PARK เหมือนล่องแม่น้ำอเมซอน สองข้างทางเป็นป่าเขตร้อนและดงดิบ อุทยานแห่งชาติสวยงาม

หมู่บ้านชายทะเลทรายเป็นสีขาว OIL FIELD หรือ เมืองน้ำมัน SERIA, KUALA BELAIT ทั้งเมืองหรูหรางดงาม มีน้ำมันอยู้ใต้ดิน แท่นขุดเจาะมากมาย บ้านเรือนหรูหรา บริษัท SHELL รับสัมปทาน 50/50 หมู่บ้านของบริษัท SHELL มีชาวต่างชาติอาศัยมาก มีสาธารณูปโภคครบครัน แท่นขุดเจาะและโรงกลั่นใหญ่โต

ดิสนีย์แลนด์บรูไน หรือ สวนจารูด้ง JARUDONG PARK GARDEN สร้างด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ขององค์สุลต่าน เปิดให้ชมตลอด หรูหราใหญ่โตเต็มไปด้วยแสง สี เสียง มีน้ำพุเต้นระบำ

ชายทะเล ทรายขาวละเอียด กลางทะเลมีเรือและแท่นขุดเจาะน้ำมันมากมาย CENTERPOINT สินค้าที่น่าซื้อจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์ มือถือ เกมส์ ซีซีดี ซีดี ผ้า คริสตัล และ พรม เครื่องประดับ ฯลฯ ปลอดภาษี

POLO CLUB สถานที่พักผ่อน หรูหราไฮโซ ทุกอย่างเป็นทอง แม้กระทั่งห้องน้ำ ห้องที่พักผ่อน ห้องดินเนอร์ ห้องประชุม ที่องค์สุลต่านได้มาพักผ่อนอิริยาบท สนามโปโลและห้องต่าง ๆ ประดับประดาอย่างหรูหรา เราได้ซื้อของที่ระลึกมาคือ เสื้อ และ หมวก ให้รู้ว่าเราก็มาที่โปโลคลับแล้ว หลังจากนั้น ได้มีโอกาส มาพักผ่อนและช้ปปิ้งในย่านเซ็นเตอร์พอยส์ สินค้าจากต่างประเทศถูกมาก จริงๆที่นี่มีอาหารไทยขายด้วย แม่ค้าเป็นคนไทย บรูไนเป็นประเทศเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และไม่มีขโมย

Recent posts

error: Content is protected !!