1939 MERCURY SERIES 99A-สปอร์ตเปิดประทุนสมรรถนะสูงรุ่นแรกเวอร์ชั่นท้องถนน

1939 MERCURY SERIES 99A-สปอร์ตเปิดประทุนสมรรถนะสูงรุ่นแรกเวอร์ชั่นท้องถนน

เมอคิวรี่ แบรนด์เนมรถยนต์แห่งอเมริกาเหนือ ผลิตรถสปอร์ตในรูปแบบเปิดประทุน หลังคาผ้าใบ แบบ 2 ประตู รุ่นแรก รหัส Mercury Series 99 A รุ่นปี 1939 โดยวางเครื่องยนต์ แบบ วี-8 สูบที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์ที่วางไว้ในรถแข่ง

Dec 19, 2017

Recent posts

error: Content is protected !!