1955 MASERATI A6G/54 2000 ZAGATO SPYDER-สปอร์ตเปิดประทุนพันธ์แรงจากอิตาลี ยุคทศวรรษที่ 50

1955 MASERATI A6G/54 2000 ZAGATO SPYDER-สปอร์ตเปิดประทุนพันธ์แรงจากอิตาลี ยุคทศวรรษที่ 50

สปอร์ตรุ่นนี้ไม่ได้ผลิตสร้างขึ้นมาในรูปแบบของการผลิตในเชิงพาณิชย์ที่ผลิตเป็นจำนวนมาก ได้ประกอบสร้างขึ้นทีละคัน ด้วยเน้นในเรื่องฝีมือประณีตและความแข็งแรงของโครงสร้างที่ต้องรองรับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ให้ความแรงสูง

Sep 9, 2016

Recent posts

error: Content is protected !!