กวีศิลป์ : ครรลองสมัยครรลัยสมอง – สร้างสรรค์สวรรค์ในบ้าน โดย…ธรรมากร

กวีศิลป์ : ครรลองสมัยครรลัยสมอง – สร้างสรรค์สวรรค์ในบ้าน โดย…ธรรมากร

สร้างสรรค์สวรรค์ในบ้านสวรรค์ในบ้านท่านจงจำทำไว้หนา วิปัสสนาเนืองนิจจิตแจ่มใส ยืน, เดิน, นั่ง, นอน, พูด, คิด ทำอะไร ให้จิตใจรู้อยู่ดูปัจจุบัน โดย...ธรรมากร

Dec 17, 2018
ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- (กลบทกระแตไต่ไม้หมุน) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- (กลบทกระแตไต่ไม้หมุน) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

กลบทนี้คิดขึ้นเองเติมต่อและดัดแปลงจากกลบทกระแตไต่ไม้เดิมซึ่งบังคับวรรคแรกให้เสียงอักษร ๓ ตัวท้ายเรียงกลับกับเสียงอักษร ๓ ตัวแรก (คือกลบทฉัตร ๓ ชั้น)

Apr 24, 2018
ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- ภาคกลบทลิ้นตะกวดคะนอง (อ่าน-เขียนแบบกาพย์ยานี) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- ภาคกลบทลิ้นตะกวดคะนอง (อ่าน-เขียนแบบกาพย์ยานี) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

กลบทนี้นำเอามาจากกลอักษรกลอนที่มีจุดบังคับสำคัญคือทำให้อ่านได้ ๒ แบบ เรื่อยไปทุกบท ในของเก่าบังคับกลับคำเฉพาะสัมผัสนอกแต่ที่นี้ได้กลับคู่คำของวรรค ๑ และ ๓ ด้วย

Mar 25, 2018
ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- เขียนอ่านแบบวิลาสินีฉันท์ (อ่านแบบที่ ๑) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- เขียนอ่านแบบวิลาสินีฉันท์ (อ่านแบบที่ ๑) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- ภาคกลบทสาลินี ๑๑ (อ่านแบบที่ ๑) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

Mar 24, 2018
ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- กลบทอักษรล้วน (โคลงมณฑกคติ) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- กลบทอักษรล้วน (โคลงมณฑกคติ) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

กลบทนี้มีอยู่ทั้งในโคลงและกลอนแต่งค่อนข้างยาก หากแต่ผู้เขียนเพียงลดลงโดยให้ใช้กับโคลงโองการแช่งน้ำหรือว่าโคลง ๕

Mar 13, 2018
ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- (ภาคกลบท) กลบทนกกางปีก (วิเชียรภุชงค์ฉันท์ ๑๑) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- (ภาคกลบท) กลบทนกกางปีก (วิเชียรภุชงค์ฉันท์ ๑๑) โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

สำหรับฉันท์วิเชียรภุชงค์ ๑๑ นั้นตัดเอาวรรค ๕ คำของอินทรวิเชียร ๑๑ มานำตามด้วยวรรคหลังที่เป็น ๖ คำจากวรรคของภุชงค์ประยาตฉันท์ ๑๒ (เท่ากับทำลหุของอินทรวิเชียรให้เป็นครุไปเสียในคำที่ ๒ วรรค ๒ และ ๔)

Mar 10, 2018
ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- (ภาคกลบท) กลบทถอยหลังเข้าคลอง โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- (ภาคกลบท) กลบทถอยหลังเข้าคลอง โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

กลบทถอยหลังเข้าคลองนั้นโบราณท่านทำเป็นรูปกลอักษรโดยเขียนค้างไว้ 2 วรรคให้นักเลงกลอนหาคลำความซ่อนไว้เอง ซึ่งก็ไม่ยากหากแต่คนเขียนต้องระดับเซียนขึ้นไปถึงจะทำได้ดีโดยมิมั่วทำ มิฉะนั้นคำและความจะเป็นอุปสรรคหนักหน่วงยิ่งครับ

Feb 27, 2018
ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- (ภาคกลบนกลบท) กลบทงูสะบัดกระหวัดหาง โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- (ภาคกลบนกลบท) กลบทงูสะบัดกระหวัดหาง โดยศักย์คมทวน ศักดิ์คันธนู

เป็นอีกกลบทที่ทดลองและคิดค้นโดยใช้เค้ากลบทกลอนงูกระหวัดหางวางมัดกับกลบทสะบัดสะบิ้งที่มิยากเย็นอะไร

Feb 17, 2018
ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- (ภาคกลบนกลบท) โดยคมทวน คันธนู

ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- (ภาคกลบนกลบท) โดยคมทวน คันธนู

กลบทประสานศิลป์คือการนำเอาลีลาของสองวรรณลักษณ์มาผสมผสานกันคือ ภุชงค์ประยาตฉันท์กับกลบทกลอนอันมีชื่อคือระดอกแก้วกระทบฝั่ง แล้วบังคับให้เป็นกลอนเอกเทศ

Feb 6, 2018
ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- “สื่อ” โดยคมทวน คันธนู กลบนกลบท

ไอยศูรย์อักษเรศวรฺ์- “สื่อ” โดยคมทวน คันธนู กลบนกลบท

นี่คือผลงานเก่าของผมที่ยังประโยชน์ต่อสังคมของเราจึงขัดเกลาให้กระชับขึ้นทั้งใจความทั้งหมดและเป็นกลบทชื่อหงส์ทองลีลาอันง่ายงามตามพื้นฐาน รัชกาลที่ ๖ (พระมงกุฏเกล้า) ก็เคยทรงผลงานโดยใช้เค้าของกลบทนี้มาก่อนหน้า...

Jan 31, 2018

Recent posts

error: Content is protected !!