SENEGAL-สุดขอบชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาจุดฟินิชศึกดักการ์ แรลลี่ในอดีต…อันเป็นที่มาของชื่อตำนานแรลลี่หฤโหด

SENEGAL-สุดขอบชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาจุดฟินิชศึกดักการ์ แรลลี่ในอดีต…อันเป็นที่มาของชื่อตำนานแรลลี่หฤโหด

เซเนกัลมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเซเนกัล (Republique de Senegal) เมืองหลวงชื่อ ดักการ์ (Dakar) เป็นชื่อที่คุ้นหูสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับกีฬาแข่งขันรถยนต์แรลลี่หฤโหดที่สุดของโลก

Aug 29, 2018
NEW ZEALAND-ผสมผสานสองวัฒนธรรม, สนามแข่งแรลลี่เร็วที่สุดและหอยใหญ่สุดในโลก (ตอนที่ 3)

NEW ZEALAND-ผสมผสานสองวัฒนธรรม, สนามแข่งแรลลี่เร็วที่สุดและหอยใหญ่สุดในโลก (ตอนที่ 3)

นิวซีแลนด์เป็นดินแดนศิวิไลซ์ขอบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือที่เรียกว่า “หมู่เกาะทะเลใต้” อาหารการกินหลากหลายผสมผสานสไตล์อังกฤษ

Jun 2, 2018
NEW ZEALAND-ผสมผสานสองวัฒนธรรม, สนามแข่งแรลลี่เร็วที่สุดและหอยใหญ่สุดในโลก (ตอนที่ 2)

NEW ZEALAND-ผสมผสานสองวัฒนธรรม, สนามแข่งแรลลี่เร็วที่สุดและหอยใหญ่สุดในโลก (ตอนที่ 2)

นิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศที่สองวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าเมารี ชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับคนผิวขาวที่มีวัฒนธรรมแบบคนอังกฤษประสานกันได้ดี

Jun 1, 2018
NEW ZEALAND-หมู่เกาะทะเลใต้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก (ตอนที่ 1)

NEW ZEALAND-หมู่เกาะทะเลใต้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก (ตอนที่ 1)

ประเทศนิวซีแลนด์ มีชื่อตาม ภาษาเมารี ว่า Aotearoa แปลว่า The land of the long white cloud ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว เมฆที่นี่สวยแปลกตา

May 30, 2018
BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ผลิตน้ำมันอันดับ 4 ของโลก (ตอนที่ 2)

BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ผลิตน้ำมันอันดับ 4 ของโลก (ตอนที่ 2)

บรูไนมีระบบรัฐสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ รัฐให้หลักประกันด้านการศึกษา การเคหะและการรักษาพยาบาล และไม่มีการเก็บภาษีเงินได้ ทำให้บรูไนไม่ค่อยประสบปัญหาทางการเมือง

Dec 12, 2017
BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ชื่อประเทศหมายถึง “ดินแดนแห่งความสงบสุข” (ตอนที่ 1)

BRUNEI-ประเทศที่มั่งคั่งและระบบรัฐสวัสดิการ ชื่อประเทศหมายถึง “ดินแดนแห่งความสงบสุข” (ตอนที่ 1)

ประเทศบรูไนมีเมืองหลวงชื่อ บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ใช้ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน

Dec 10, 2017
SINGAPORE-การพัฒนาทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดสู่แถวหน้าของเอเชีย (ตอนที่ 2)

SINGAPORE-การพัฒนาทางธุรกิจแบบก้าวกระโดดสู่แถวหน้าของเอเชีย (ตอนที่ 2)

สิงค์โปร์เป็นเกาะขนาดเล็ก ๆ ทางปลายแหลมมลายูที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดและมีความต่อเนื่องด้วยปัจจัยที่เอื้ออำนวยหลายประการ โดยเฉพาะความมั่นคงของเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อความมั่งคั่งและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ

Sep 30, 2017
SINGAPORE-สาธารณรัฐสิงคโปร์นครรัฐเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด…คุณภาพชีวิตระดับแถวหน้าของโลก (ตอนที่ 1)

SINGAPORE-สาธารณรัฐสิงคโปร์นครรัฐเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด…คุณภาพชีวิตระดับแถวหน้าของโลก (ตอนที่ 1)

ประเทศสิงคโปร์มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอดีต สิงคโปร์ เป็นเมืองที่กลายเป็นสถานพักสินค้าของพ่อค้าทั่วโลก เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ปลายแหลมมาลายู เดิมมีชื่อว่า เทมาเส็ก

Sep 28, 2017

Recent posts

error: Content is protected !!