NEW YORK – มหานครใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา

NEW YORK – มหานครใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา

มหานครนิวยอร์กเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมลรัฐนิวยอร์ค และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงของรัฐคือ ออลบานี

Dec 15, 2019
GERMANY-ต้นกำเนิดของอุตสาหกรรมยานยนต์ก้าวล้ำเทคโนโลยี่นวัตกรรมระดับแถวหน้าของโลก (ตอนที่ 2)

GERMANY-ต้นกำเนิดของอุตสาหกรรมยานยนต์ก้าวล้ำเทคโนโลยี่นวัตกรรมระดับแถวหน้าของโลก (ตอนที่ 2)

ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่สามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว หลังจากประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 จนสามารถก้าวขึ้นมาสู่แถวหน้าของโลกในหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยี่วิศวกรรมหลายประเภท

Dec 14, 2019
GERMANY-ประเทศกลางทวีปยุโรปผู้นำด้านเทคโนโลยี่ฟื้นฟูหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างรวดเร็ว (ตอนที่ 1)

GERMANY-ประเทศกลางทวีปยุโรปผู้นำด้านเทคโนโลยี่ฟื้นฟูหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างรวดเร็ว (ตอนที่ 1)

เยอรมนีประสบกับปัญหาการฟื้นฟูประเทศหลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แต่สามารถกอบกู้ประเทศได้อย่างรวดเร็วและก้าวขึ้นอยู่แถวหน้าของโลกได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปี เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี่หลายด้านด้วยกัน

Dec 13, 2019
SOUTH KOREA-ก้าวสู่แถวหน้าอุตสาหกรรมโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ตอนที่ 3)

SOUTH KOREA-ก้าวสู่แถวหน้าอุตสาหกรรมโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ตอนที่ 3)

เกาหลีใต้ในวันนี้ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก แบบก้าวกระโดด ประเทศได้มีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมก้าวสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี่ล้ำสมัยในหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน

Dec 12, 2019
SOUTH KOREA-เกาหลีใต้ ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี (ตอนที่ 2)

SOUTH KOREA-เกาหลีใต้ ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี (ตอนที่ 2)

ก่อนจะเป็นประเทศเกาหลี ดินแดนแห่งนี้คืออาณาจักรโค-โชซอน ซึ่งสถาปนาเมื่อ 2333 ปีก่อนคริสตกาล เวลาผ่านไป มีพัฒนาการเมืองตามมาอีก 3 อาณาจักร โคคูเรียว แพ็กเจ และชิลลา

Dec 12, 2019
SOUTH KOREA-สาธารณรัฐเกาหลีใต้ก้าวสู่แถวหน้าเทคโนโลยี่สื่อสารข้อมูลและโลกยานยนต์ (ตอนที่ 1)

SOUTH KOREA-สาธารณรัฐเกาหลีใต้ก้าวสู่แถวหน้าเทคโนโลยี่สื่อสารข้อมูลและโลกยานยนต์ (ตอนที่ 1)

ประวัติศาสตร์เกาหลี แบ่งเป็นราชอาณาจักรทั้งสาม คือราชอาณาจักรโคกูเรียว อาณาจักรแพ็คเจ และอาณาจักรซิลลา ปกครองคาบสมุทรเกาหลีและบางส่วนของจีน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1

Dec 11, 2019
HAWAII-เกาะสวาทหาดสวรรค์กลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีความหมายว่า “ความสงบ” ตามภาษาท้องถิ่น

HAWAII-เกาะสวาทหาดสวรรค์กลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีความหมายว่า “ความสงบ” ตามภาษาท้องถิ่น

เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกได้แก่อูคูเลเล่และลีลาการเต้นระบำฮาวายกลายเป็นเอกลักษณ์ของฮาวาย ส่วนคำว่า Aloha เป็นภาษาพื้นเมืองที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะฮาวายหมายถึง “สวัสดี-ลาก่อน”

Dec 11, 2019
CANADA-ดินแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของทุกชนชาติ (ตอนที่ 2)

CANADA-ดินแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของทุกชนชาติ (ตอนที่ 2)

ชาวควิเบกเป็นชาติที่รักชาติกำเนิดของตนเอง อย่างที่เราจะเห็นประโยคหนึ่งที่ป้ายทะเบียนรถคือ ฉันยังจำฉันได้ (Je me souviends) คนควิเบกดำเนินชีวิตของตัวเองแบบฝรั่งเศส เช่นการแต่งกาย อาหารการกิน

Dec 7, 2019
CANADA-ดินแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของทุกชนชาติแถบทวีปอเมริกาเหนือ (ตอนที่ 1)

CANADA-ดินแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของทุกชนชาติแถบทวีปอเมริกาเหนือ (ตอนที่ 1)

ค่านิยมหลักของสังคมแคนาดาที่ฝังลึกในทุกคนได้แก่ การส่งเสริมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

Dec 5, 2019
MYANMAR-อีกหนึ่งแหล่งรวม 2 อารยธรรมของโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

MYANMAR-อีกหนึ่งแหล่งรวม 2 อารยธรรมของโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ประเทศพม่ามีชื่อว่าสหภาพพม่า ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า Burma ปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ ประชาชนเรียกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า

Dec 4, 2019

Recent posts

error: Content is protected !!