Philippines-หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกชาติเดียวในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด

Philippines-หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกชาติเดียวในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด

นักประวัติศาสตร์เคยกล่าวว่า “ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศลาตินอเมริกาที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์” เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมคล้ายกับหลายประเทศในลาตินอเมริกา

Jan 14, 2019
FIJI-หมู่เกาะทะเลใต้-สาธารณรัฐกลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีประวัติยาวนานกว่า 3,500 ปี

FIJI-หมู่เกาะทะเลใต้-สาธารณรัฐกลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีประวัติยาวนานกว่า 3,500 ปี

สถานที่ท่องเที่ยวในฟิจิเป็นความงดงามของธรรมชาติในแถบหมู่เกาะทะเลใต้ มีที่พักหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาวไปจนถึงที่พักราคาถูกชายทะเลและมีเรือเดินทางไปยังเกาะแก่งต่าง ๆ จะมีกำหนดที่ตรงตามเวลา

Jan 5, 2019
NORWAY-ประเทศรัฐสวัสดิการคุณภาพดีที่มีค่าครองชีพสูงสุดในโลกและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติเต็มรูปแบบ

NORWAY-ประเทศรัฐสวัสดิการคุณภาพดีที่มีค่าครองชีพสูงสุดในโลกและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติเต็มรูปแบบ

ปรากฎการณ์ที่โดดเด่นในประเทศนอร์เวย์ โดยจะเห็นได้ชัดเจนที่ประเทศนอร์เวย์ ที่เมือง Andenes โดยเกิดปรากฎการณ์ออโรร่า ที่สามารถมองเห็นออโรร่าได้เกือบทุกคืน

Dec 30, 2018
TURKEY-สาธารณรัฐตุรกีก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ (ตอนที่ 3)

TURKEY-สาธารณรัฐตุรกีก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ (ตอนที่ 3)

นอกจากนี้รายการแข่งขันแรลลี่ชิงแชมป์โลกในศึกตุรกี แรลลี่ได้รับการบรรจุเข้าตารางการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปีที่ผ่านมา และเป็นหนึ่งรายการที่เส้นทางการแข่งขันมีความเร้าใจ จากสภาพเส้นทางแบบทางฝุ่นลูกรังที่พาดผ่านไปตามเชิงเขา

Dec 12, 2018
TURKEY-สาธารณรัฐตุรกีดินแดนแอ่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ (ตอนที่ 2)

TURKEY-สาธารณรัฐตุรกีดินแดนแอ่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ (ตอนที่ 2)

ชนเชื้อสายเติร์กดั้งเดิมเป็นชนเร่ร่อนแบ่งออกเป็นหลายเผ่า ถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเชื้อสายเติร์กอยู่ในเอเชียกลาง ความอ่อนแอของอาณาจักรไบเซนไทน์เปิดทางให้ชนเชื้อสายเติร์กรุกรานเข้าสู่ดินแดนอนาโตเลียของอาณาจักรไบเซนไทน์

Dec 9, 2018
TURKEY-สาธารณรัฐตุรกีดินแดนแอ่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ (ตอนที่ 1)

TURKEY-สาธารณรัฐตุรกีดินแดนแอ่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ (ตอนที่ 1)

หลักฐานทางประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นว่า ที่ราบสูงอนาโตเลียเคยเป็นที่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคหิน ยุคประวัติศาสตร์ของอนาโตเลียเริ่มต้นขึ้นในยุคโลหะ ประมาณ 3,000 - 1,200 ก่อนคริสตกาล

Dec 8, 2018
BHUTAN-ประเทศภูฏานหรือชื่อทางการว่า “ราชอาณาจักรภูฏาน” (Kingdom of Bhutan)

BHUTAN-ประเทศภูฏานหรือชื่อทางการว่า “ราชอาณาจักรภูฏาน” (Kingdom of Bhutan)

การแข่งขันธนู เป็นการแข่งขันกีฬาที่สำคัญของชาวภูฏานและการขี่ม้าเป็นเสมือนสิ่งที่ควบคู่มากับสายเลือดของชายชาวภูฏาน ภาษาประจำชาติ คือภาษาฌงฆะ ซึ่งแต่เดิมเป็นภาษาท้องถิ่นแถบตะวันตกของภูฏาน

Dec 1, 2018
NEPAL-สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองแห่งวัฒนธรรม (ตอนที่ 3)

NEPAL-สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองแห่งวัฒนธรรม (ตอนที่ 3)

เนปาลเป็นประเทศที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่ายสไตล์สไลว์ไลฟ์ มีแหล่งน่าท่องเที่ยวอยู่มากมาย

Oct 26, 2018
NEPAL-สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองแห่งวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)

NEPAL-สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองแห่งวัฒนธรรม (ตอนที่ 2)

กรุงกาฐมัณฑุเมืองหลวงของเนปาล มีพระราชวังหนุมานโดก้า เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาว มีหอสูง 9 ชั้นเรียกว่าหอพสันตปุระ พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันสำคัญในราชวงศ์

Oct 20, 2018
NEPAL-ประเทศขนาดเล็กบนเทือกเขาหิมาลัยหลากหลายวัฒนธรรม (ตอนที่ 1)

NEPAL-ประเทศขนาดเล็กบนเทือกเขาหิมาลัยหลากหลายวัฒนธรรม (ตอนที่ 1)

ธงชาติของประเทศเนปาลประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ.1962 จะมีลักษณะที่แตกต่างจากธงประจำชาติของประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากมีรูปร่างของธงจะมีลักษณะสามเหลี่ยม 2 ชิ้นประกบกัน

Oct 8, 2018

Recent posts

error: Content is protected !!