พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์-เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี ตอน ๕ ภาษิตพระร่วง : ร่วงจากรัตนโกสินทร์

พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์-เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี ตอน ๕ ภาษิตพระร่วง : ร่วงจากรัตนโกสินทร์

ในคำนำนี้กรมศิลปากรยังบ่งบอกว่า สุภาษิตพระร่วงเกิดขึ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อโปรดพระราชทานพระบรมราโชวาทด้วยคติพจน์ง่าย ๆ ต่อมามีผู้แก้ไขเพิ่มเติมแต่น้อยให้เข้าแบบกวีนิพนธ์

Dec 8, 2018
พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์-เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี ตอน ๔ นางนพมาศ ความฉลาดย้อนยุค !

พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์-เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี ตอน ๔ นางนพมาศ ความฉลาดย้อนยุค !

จากผู้รู้ทางวรรณคดีไทยทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศนี้แต่งในสมัยสุโขทัย โดยนางนพมาศเองได้รับตำแหน่งเป็นพระสนมเอกบรรดาศักดิ์ท้าวศรีจุฬาลักษณ์

Dec 5, 2018
พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์-เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี ตอน ๓ ไตรภูมิพระร่วงบ่วงดักวรรณคดีที่เกริกไกร

พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์-เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี ตอน ๓ ไตรภูมิพระร่วงบ่วงดักวรรณคดีที่เกริกไกร

ตามหลักฐานทางวรรณคดีระว่าเดิมชื่อ เตภูมิกถา พระมหาธรรมราชาลิไท (หลานพ่อขุนรามคำแหง) เป็นผู้รวบรวมแต่งจากคัมภีร์ต่าง ๆ กว่า ๓๐ คัมภีร์ ประมาณปี พ.ศ. ๑๘๘๘

Dec 1, 2018
พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์-เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี ตอนที่ ๒ ศิลาจารึกพ่อขุนรามฯ ความจริงนั้นคือฉันใด?

พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์-เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี ตอนที่ ๒ ศิลาจารึกพ่อขุนรามฯ ความจริงนั้นคือฉันใด?

ศิลาจารึกพ่อขุนรามฯ นี้มี ๔ ด้าน ด้านแรกถึงสามจารึกตามพระบรมราชโองการ มีข้อความบางตอนติดปากติดหูอยู่ดัง "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า..."

Nov 30, 2018
พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์-เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี ตอนที่ ๑ เกริ่นนำ

พิเคราะห์วรรณคดีโดยวิถีประวัติศาสตร์-เริ่มต้นยุคสุโขทัยถึงสิ้นยุคกรุงธนบุรี ตอนที่ ๑ เกริ่นนำ

ถ้าอ่านตามตำราความเชื่ออันปลูกฝังมายาวนานคงจะผ่านเลยไป หากได้ใช้การสดับการไตร่ตรองสักนิด ย่อมไม่มีสิทธิ์ปล่อยวางไว้เฉย ๆ และถ้ายิ่งได้เคยอ่านประวัติศาสตร์ด้วยความถี่ถ้วน ย่อมยิ่งมิบังควรมากขึ้นเท่านั้น

Nov 30, 2018

Recent posts

error: Content is protected !!