China Huaneng จัดกิจกรรม “Cloud Open Day” แนะนำเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเซซานตอนล่าง 2 ในกัมพูชา


คำบรรยายภาพ: China Huaneng จัดกิจกรรม "Cloud Open Day" แนะนำเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเซซานตอนล่าง 2

ปักกิ่ง--25 พ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

บริษัท China Huaneng ได้จัดกิจกรรม "Cloud Open Day" สำหรับเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำเซซานตอนล่าง 2 (Lower Sesan 2 Hydro Power Station) เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา ภายใต้ธีม "Energize where you are" เพื่อสร้างความเข้าใจและทำความรู้จักโรงไฟฟ้าที่สวยงามแห่งนี้ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ผ่านภาพมุมกว้างแบบพาโนรามา โดย Taing Rinith ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์ Khmer Times พาไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเพื่อดูการดำเนินงาน มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการรับประกันการจ่ายไฟ การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การอพยพชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใหม่ และการดำเนินนโยบาย CSR ตลอดจนบอกเล่าเรื่องราวว่า CHNG ยึดมั่นในหลักการความเป็นมิตร ความจริงใจ ผลประโยชน์ร่วมกัน และการที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม รวมถึงการบรรลุการเติบโตร่วมกัน ผ่านการปรึกษาหารือและความร่วมมือในกัมพูชา นอกจากนี้ เขายังอธิบายว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้กำหนดรูปแบบของความร่วมมือด้านพลังงานที่ยั่งยืนระหว่างจีนและกัมพูชาอย่างไร ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย และทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของจีนและกัมพูชา

Miheng ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า "เราไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านเดิมเลยตั้งแต่ที่เราย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านผู้อพยพ ที่นี่เรามีถนนที่ดี บ้านที่ดี และบ่อน้ำใหม่ อีกทั้งโรงไฟฟ้ายังได้ติดตั้งระบบส่งไฟฟ้าสำหรับหมู่บ้าน ราคาค่าไฟก็ถูกกว่าด้วย ชีวิตเราตอนนี้ดีขึ้นมาก"

Lin Weijie หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ China Huaneng Group กล่าวว่า "China Huaneng Group จะเดินหน้ายึดมั่นหลักการในการบรรลุการเติบโตร่วมกัน ผ่านการพูดคุยและการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานสีเขียวในกลุ่มประเทศที่เข้าร่วมโครงการ BRI ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการพัฒนาและการเปลี่ยนผ่านของประเทศที่เราเข้าไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า จัดหาพลังงานที่ปลอดภัย สะอาด มีประสิทธิภาพ และชาญฉลาด ตลอดจนให้บริการโซลูชั่นไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อนห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมการลงทุน การก่อสร้าง การดำเนินงาน เทคโนโลยี บริการ และมาตรฐานในการก้าวสู่สากล อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย"

Recent posts

error: Content is protected !!