CHINA – ดินแดนตะวันออกไกลแหล่งอารยธรรมอันยิ่งใหญ่นับแต่อดีต (ตอนที่ 1)


By : C. Methas - Managing Editor

ประเทศจีนเป็นประเทศในเอเชียที่ทรงอิทธิพลนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ศิลปะและปรัชญา แนวความคิด ลัทธิ ต่าง ๆ ต่อกลุ่มประเทศในเอเชีย

ชาวตะวันตกเรียกประเทศจีนว่า “ดินแดนตะวันออกไกล” ปัจจุบันประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น ที่มีประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียงรัสเซีย และแคนาดา

สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพรมแดนติดกับ 14 ประเทศ ได้แก่ประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย ภูฏาน เนปาล ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย มองโกเลีย และเกาหลีเหนือ

ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2492 ประเทศจีนอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และได้อ้างอธิปไตยเหนือเกาะไต้หวัน เกาะเผิงหู เกาะเอ้หมึง และหมู่เกาะม้าซู้ แต่ไม่ได้ปกครอง โดยที่เกาะเหล่านี้ปกครองโดยสาธารณรัฐจีน ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงไทเป ฐานะทางการเมืองของสาธารณรัฐจีนนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้

ประเทศจีนตั้งอยู่ บนฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร จากตะวันตกถึงตะวันออก ระยะทาง 5,200 กิโลเมตร ด้านตะวันออกติดทะเลที่ยาวต่อเนื่องจากทางเหนือจดไปทางใต้ประกอบด้วยทะเล Bohai ทะเล Huanghai ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ โดยมีพื้นที่น้ำรวม 4.73 ล้านตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศแบบมรสุม ภาคพื้นทวีปมีหลากหลายรูปแบบ ลมเหนือมีอิทธิพลสูงในฤดูหนาว ขณะที่ลมใต้มีบทบาทในฤดูร้อน ภูมิอากาศที่ซับซ้อนและหลากหลาย ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีน ปัจจุบันนับว่าติดอันดับแถวหน้าของโลก ซึ่งได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวจีนอย่างใหญ่หลวง ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีมานี้ และยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการปฏิรูปและการเปิดประเทศที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2521

รัฐบาลจีนมีเป้าหมายเน้นผลผลิตทางการเกษตรให้พอเพียงสำหรับการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก ในขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีระดับสูง และให้การสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์ จีนสามารถส่งยานอวกาศและสร้างอาวุธล้ำสมัยเทคโนโลยี่ระดับสูง นอกจากนี้ทางด้านอุตสาหกรรมในประเทศได้ก้าวไปไกล ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

จีนได้เข้าเป็นสมาชิก WTO ในปี พ.ศ. 2544 และตั้งเป้าหมาย เมื่อถึงปี พ.ศ. 2548 การค้า ต่างประเทศจะมีมูลค่า 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า และตั้งเป้าหมาย เมื่อถึงปี พ.ศ. 2548 รายได้เฉลี่ยต่อหัวจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,130 เหรียญสหรัฐ และ ปี พ.ศ. 2553 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 เหรียญสหรัฐ

ประวัติศาสตร์ของจีนมีความเป็นมาอันยาวนาน เป็นประเทศที่ได้สั่งสมอารยธรรมระดับสูง และได้คิดค้นพัฒนา สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ไว้มากมาย อาทิ การคิดค้นผลิตประทัด การคิดค้นสร้างเข็มทิศเป็นประเทศแรกของโลก และได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ได้แก่ กำแพงเมืองจีน นอกจากนี้ยังมีผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่มากมาย

หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมือง ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคก๊กมินตั๋ง สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2492 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เข้าปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ พรรคก๊กมินตั๋งเข้าปกครองไต้หวัน และเกาะบางเกาะในมณฑลฝูเจี้ยน

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 เหมาเจ๋อตุง ได้ประกาศสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ได้มีการปิดประเทศ และได้ขยายแนวคิดระบบคอมมิวนิสต์ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

หลังจากเหมาเจ๋อตุงถึงแก่อสัญกรรม เติ้งเสี่ยวผิงขึ้นสู่อำนาจ จีนยังอยู่ในระบอบคอมมิวนิสต์ แต่รัฐบาลจีน ได้ลดบทบาทการเข้ามาควบคุมชีวิตส่วนตัวของประชาชน และได้เร่งปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เป็นไปตามกลไกตลาด จนสามารถก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของเวทีการค้าโลกได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น

Recent posts

error: Content is protected !!