COLUMBIA-ประเทศในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ที่พลิกผันแบบก้าวกระโดดจากปัญหายาเสพติดเป็นความรุ่งโรจน์


By : C. Methas - Managing Editor

ประเทศโคลอมเบียหรือสาธารณรัฐโคลอมเบียเป็นประเทศในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาใต้ มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดทะเลแคริบเบียนทิศตะวันออกติดต่อกับเวเนซุเอลาและบราซิล ทางทิศใต้ติดต่อกับเปรูและเอกวาดอร์ ทิศตะวันตกติดต่อกับปานามาและมหาสมุทรแปซิฟิก มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,138,910 ตารางกิโลเมตร

กรุงโบโกตาเป็นเมืองหลวง มีประชากรทั้งหมดประมาณ 46.41 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ ประเทศโคลอมเบียตั้งอยู่ในแถบภูมิอากาศ อากาศร้อนชื้นในบริเวณแถบชายฝั่งและที่ราบทางด้านตะวันออก บริเวณเทือกเขามีอากาศเย็น

ประเทศโคลอมเบียมีชื่อของประเทศมาจากชื่อของนักสำรวจคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสในภาษาอังกฤษ โดยชื่อเรียกว่า “กริสโตบัล โกลอง” ในภาษาสเปนและ “กริสโตโฟโร โกลอมโบ” ในภาษาอิตาลี ถูกนำมาใช้โดยนักปฏิวัติ “ฟรังซิสโก เด มีรันดา” ซึ่งเขาใช้อ้างอิงถึง "โลกใหม่" โดยเฉพาะดินแดนและอาณานิคมอเมริกันทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การปกครองของสเปนและโปรตุเกส ชื่อนี้ได้มาเป็นชื่อของสาธารณรัฐโคลอมเบียในปี พ.ศ. 2362 ซึ่งประกอบด้วยดินแดนของประเทศโคลอมเบีย เวเนซุเอลา เอกวาดอร์และปานามาในปัจจุบัน

สถานภาพสาธารณรัฐโคลอมเบียสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2373 เมื่อเวเนซุเอลาและเอกวาดอร์ขอแยกตัวออกไป ส่วนจังหวัดกุนดีนามาร์กา กลายเป็นประเทศใหม่ในชื่อ สาธารณรัฐนิวกรานาดา ต่อมาในปี พ.ศ. 2406 นิวกรานาดาเปลี่ยนชื่อทางการของตนเป็น “สหรัฐโคลอมเบีย” ก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐโคลอมเบียตั้งแตปี พ.ศ. 2429

ปัจจุบันสถานะทางการเมืองของประเทศโคลอมเบียมีความมั่นคงมากขึ้น เนื่องจากผู้นำของประเทศดำเนินการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างจริงจัง พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้แก้ไขปัญหาทางด้านอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ในเรื่องของยาเสพติดได้ปราบปรามได้อย่างเด็ดขาด ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา ประเทศโคลอมเบียเป็นประเทศที่มีการผลิตโคเคนและเฮโรอีนมากเป็นอันดับต้นของโลก ยาเสพติดประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ได้ถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและเป็นแหล่งฟอกเงินของกระบวนการค้ายาเสพติด

นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองกับกลุ่มต่อต้านซึ่งเป็นกลุ่มกบฎใหญ่ที่สุดและกลุ่มติดอาวุธกึ่งทหารฝ่ายขวา ปัญหาสำคัญของโคลอมเบียในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา การใช้นโยบายการเจรจาและมาตรการที่แข็งกร้าวตั้งแต่ปี 2547 ทำให้กองกำลังต่อต้านประมาณ 7,000 คนวางอาวุธและบางกลุ่มไม่มีกำลังเข้มแข็งเช่นก่อนหน้านี้ซึ่งได้สร้างปัญหาให้กับการบริหารประเทศมายาวนาน ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาความขัดแย้งที่นำไปสู่ความรุนแรงส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมากเป็นเวลานานหลายสิบปี

หลังจากการแก้ปัญหาภายในประเทศ ทำให้โคลอมเบียมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ประเทศก้าวหน้าไปค่อนข้างรวดเร็ว นโยบายเศรษฐกิจหลักได้แก่

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การสนับสนุนการค้าเสรีและการลดอุปสรรคทางการค้า ให้การสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นการส่งเสริมความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะและส่งเสริมให้เป็นแหล่งการศึกษาและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

จากผลงานของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่สร้างเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ปราบปรามผู้ก่อการร้ายและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ส่งผลให้ประเทศโคลอมเบียในปัจจุบันมีความเจริญมากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังดำเนินนโยบายการต่างประเทศด้วยการเปิดตลาดการค้ากับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

Recent posts

error: Content is protected !!