E-3 AWACS-เครื่องบินตรวจการณ์เตือนภัยฐานบัญชาการควบคุมและระบบสื่อสารด้านการป้องกันและการโจมตี ระยะปฏิบัติการ 1 หมื่นกิโลเมตร


By : C. Methas – Managing Editor

เครื่องบินเตือนภัยและควบคุมทางอากาศ Airborne Warning and Control System (AWACS) รุ่น E-3 ผลิตโดย Boeing Defense and Space Group เป็นเครื่องบินควบคุมตรวจตราทางอากาศ และเป็นฐานบัญชาการควบคุมและระบบสื่อสารต่าง ๆ ทั้งในด้านการป้องกันและการโจมตี

ออกแบบสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐฯ รหัสรุ่น E-3 AWACS กองทัพอังกฤษรุ่น E-3 Sentry AEW และกองทัพอากาศฝรั่งเศสรุ่น E-3 SDA

ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1990-1991 ได้เข้าร่วมปฏิบัติการในสงครามอิรัก Operation Desert Storm และเป็นเครื่องหลักจากองค์การนาโต้ให้กับสหประชาชาติในเขตห้ามบินเหนือบอสเนียและระหว่างวิกฤติ โคโซโว

ติดตั้งระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับได้เป็นมุม 360 องศาแนวนอน รัศมีการตรวจจับเกินกว่า 320 กิโลเมตร สามารถป้องกันการตรวจจับและการรุกโจมตีได้ทั้งทางอากาศและทางทะเล

E-3 AWACS มีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องจำนวน 17 นาย แบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่ทางการบิน 4 นาย เจ้าหน้าที่พิเศษด้านการปฏิบัติการทางเรดาร์จำนวน 13 นาย โดยเจ้าหน้าที่การบินแบ่งออกเป็นนักบิน 2 นาย นำร่อง 1 นาย และวิศวกรการบิน 1 นาย

เครื่องยนต์จำนวน 4 เครื่อง เป็นเครื่องเทอร์โบแฟน สำหรับรุ่นองค์การนาโต้และกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นเครื่องของ Pratt and Whitney TF-33-PW100/100A กำลังขับ 24,000 ปอนด์ ส่วนเครื่องอื่น ของ CFM International CFM-56-2A 2/3 กำลังขับ 24,000 ปอนด์

ความจุถังเชื้อเพลิงขนาด 90,500 ลิตร รัศมีการปฏิบัติการไกลกว่า 10,000 กิโลเมตร และปฏิบัติการบินได้เป็นเวลาต่อเนื่องนานมากกว่า 11 ชั่วโมง

สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุดมากกว่า 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพดานบินสูงสุดมากกว่า 10,670 เมตร รัศมีการบินมากกว่า 9,250 กิโลเมตร น้ำหนัก Take-off เท่ากับ 151,955 กิโลกรัม

E-3 AWACS ยกระดับระบบเรดาร์ทันสมัย ทั้งเซ็นเซอร์ อิเล็กทรอนิคส์ ระบบตรวจจับเครื่องบินแบบล่องหนและขีปนาวุธ ระบบป้องกันการตรวจจับจากเรดาร์ คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและระบบนำร่องผ่านดาวเทียมที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกตำแหน่งทั่วโลก

ปัจจุบันเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ จำนวน 33 ลำ, องค์การนาโต้ 17 ลำ, กองทัพอากาศอังกฤษ 7 ลำ, กองทัพอากาศฝรั่งเศส 4 ลำ และกองทัพอากาศซาอุดิอารเบีย 5 ลำ

แบ่งออกเป็นรุ่น E-3a, E-3b และ E-3c โดยเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1977 ผลิตระหว่างปี ค.ศ. 1977-1992 ทั้งหมดรวม 68 ลำและเข้าประจำการในองค์การนาโต้ในปี ค.ศ. 1980 ปัจจุบันยังคงเข้าประจำการ

มิติตัวเครื่องมีความกว้างปีก 44.43 เมตร ความยาว 46.62 เมตร ความสูง 12.5 เมตร ความสูงโดมเรดาร์ 1.8 เมตร เพดานบินสูงกว่า 10,670 เมตรและพิสัยบินเกินกว่า 11 ชั่วโมง

ราคาของเครื่องบินเตือนภัยรุ่นนี้อยู่ที่ 270 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ พัฒนามาจากเครื่องบินโบอิ้ง 707

By : C. Methas - Managing Editor

เครื่องบินเตือนภัยและควบคุมทางอากาศ Airborne Warning and Control System (AWACS) รุ่น E-3 ผลิตโดย Boeing Defense and Space Group เป็นเครื่องบินควบคุมตรวจตราทางอากาศ และเป็นฐานบัญชาการควบคุมและระบบสื่อสารต่าง ๆ ทั้งในด้านการป้องกันและการโจมตี

ออกแบบสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐฯ รหัสรุ่น E-3 AWACS กองทัพอังกฤษรุ่น E-3 Sentry AEW และกองทัพอากาศฝรั่งเศสรุ่น E-3 SDA

ช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1990-1991 ได้เข้าร่วมปฏิบัติการในสงครามอิรัก Operation Desert Storm และเป็นเครื่องหลักจากองค์การนาโต้ให้กับสหประชาชาติในเขตห้ามบินเหนือบอสเนียและระหว่างวิกฤติ โคโซโว

ติดตั้งระบบเรดาร์ที่สามารถตรวจจับได้เป็นมุม 360 องศาแนวนอน รัศมีการตรวจจับเกินกว่า 320 กิโลเมตร สามารถป้องกันการตรวจจับและการรุกโจมตีได้ทั้งทางอากาศและทางทะเล

E-3 AWACS มีเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องจำนวน 17 นาย แบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่ทางการบิน 4 นาย เจ้าหน้าที่พิเศษด้านการปฏิบัติการทางเรดาร์จำนวน 13 นาย โดยเจ้าหน้าที่การบินแบ่งออกเป็นนักบิน 2 นาย นำร่อง 1 นาย และวิศวกรการบิน 1 นาย

เครื่องยนต์จำนวน 4 เครื่อง เป็นเครื่องเทอร์โบแฟน สำหรับรุ่นองค์การนาโต้และกองทัพอากาศสหรัฐฯ เป็นเครื่องของ Pratt and Whitney TF-33-PW100/100A กำลังขับ 24,000 ปอนด์ ส่วนเครื่องอื่น ของ CFM International CFM-56-2A 2/3 กำลังขับ 24,000 ปอนด์

ความจุถังเชื้อเพลิงขนาด 90,500 ลิตร รัศมีการปฏิบัติการไกลกว่า 10,000 กิโลเมตร และปฏิบัติการบินได้เป็นเวลาต่อเนื่องนานมากกว่า 11 ชั่วโมง

สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุดมากกว่า 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพดานบินสูงสุดมากกว่า 10,670 เมตร รัศมีการบินมากกว่า 9,250 กิโลเมตร น้ำหนัก Take-off เท่ากับ 151,955 กิโลกรัม

E-3 AWACS ยกระดับระบบเรดาร์ทันสมัย ทั้งเซ็นเซอร์ อิเล็กทรอนิคส์ ระบบตรวจจับเครื่องบินแบบล่องหนและขีปนาวุธ ระบบป้องกันการตรวจจับจากเรดาร์ คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและระบบนำร่องผ่านดาวเทียมที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกตำแหน่งทั่วโลก

ปัจจุบันเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ จำนวน 33 ลำ, องค์การนาโต้ 17 ลำ, กองทัพอากาศอังกฤษ 7 ลำ, กองทัพอากาศฝรั่งเศส 4 ลำ และกองทัพอากาศซาอุดิอารเบีย 5 ลำ

แบ่งออกเป็นรุ่น E-3a, E-3b และ E-3c โดยเข้าประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐฯ ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1977 ผลิตระหว่างปี ค.ศ. 1977-1992 ทั้งหมดรวม 68 ลำและเข้าประจำการในองค์การนาโต้ในปี ค.ศ. 1980 ปัจจุบันยังคงเข้าประจำการ

มิติตัวเครื่องมีความกว้างปีก 44.43 เมตร ความยาว 46.62 เมตร ความสูง 12.5 เมตร ความสูงโดมเรดาร์ 1.8 เมตร เพดานบินสูงกว่า 10,670 เมตรและพิสัยบินเกินกว่า 11 ชั่วโมง

ราคาของเครื่องบินเตือนภัยรุ่นนี้อยู่ที่ 270 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ พัฒนามาจากเครื่องบินโบอิ้ง 707

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!