FINLAND-ประเทศฟินแลนด์เป็นประชาธิปไตยสูงที่สุดในโลก, คอร์รับชั่นต่ำที่สุดในโลกและมีดนตรีในวิญญาณหลากประเภท (ตอนที่ 5)


By : C. Methas - Executive Editor

ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในโลกและมีการคอร์รับชั่นต่ำที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของเวิลด์ ออดิต (World Audit) โดยเป็นประเทศแบบรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลก ฟินแลนด์ได้รับอันดับสูงสุดในการจัดอันดับของ Reporters Without Borders หรือผู้รายงานข่าวไร้พรมแดนทุกปีตั้งแต่เริ่มจัดอันดับในพ.ศ. 2545 โดยในปีพ.ศ. 2549

ฟินแลนด์ได้รับอันดับหนึ่งร่วมกับไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ประเทศฟินแลนด์ได้รับอันดับสูงสุดร่วมกับไอซ์แลนด์และนิวซีแลนด์ ในการจัดอันดับการปลอดคอร์รัปชั่นโดยองค์กรTransparency International ประจำปีพ.ศ. 2549 จากทั้งหมด 163 ประเทศ

และฟินแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับอันดับต้น ๆ ในการจัดอันดับทุกครั้ง จากการจัดอันดับของเวิลด์ออดิต (World Audit) ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันต่ำสุดและเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในโลก

ฟินแลนด์ได้รับอันดับสองในการจัดอันดับประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด โดย World Economic Forum ประจำปี 2006-2007 ก่อนหน้านี้ฟินแลนด์ได้รับอันดับหนึ่งหลายปีติดต่อกัน และต้นกำเนิดของบริษัทโนเกียอยู่ที่เมืองโนเกีย ในประเทศฟินแลนด์

สำหรับด้านความบันเทิง ดนตรีของฟินแลนด์ได้รับอิทธิพลจากดนตรีดั้งเดิมของคาเรเลีย วัฒนธรรมคาเรเลียเป็นสิ่งที่สื่อถึงการแสดงออกของตำนานเทพนิยายและความเชื่อของชาวฟินนิก ดนตรีพื้นบ้านของฟินแลนด์ ได้ถูกนำมาทำใหม่โดยวงดนตรีสมัยใหม่ และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของดนตรียอดนิยมในปัจจุบัน

ชาวซามิในตอนเหนือของฟินแลนด์มีดนตรีดั้งเดิมของตนเอง ส่วนดนตรีฟินแลนด์สมัยใหม่ของฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงคือดนตรีเดธเมทัล เช่นเดียวกับวงดนตรีร็อก นักดนตรีแจ๊ซและนักแสดงฮิปฮอป ดนตรีที่เป็นที่นิยมของฟินแลนด์ยังรวมไปถึงอุปรากรและดนตรีแดนซ์ วงดนตรีจากฟินแลนด์หลายวงประสบความสำเร็จในวงการดนตรีเฮวีเมทัลและดนตรีร็อกของยุโรปและญี่ปุ่น

ปี 2006 วงดนตรีลอร์ดิจากฟินแลนด์ ชนะการประกวดยูโรวิชัน 2006 เป็นชัยชนะครั้งแรกของฟินแลนด์ตลอด 20 ปีที่ส่งประกวด เพลงที่ใช้ในการประกวดคือเพลง Hard Rock Halleluja

นอกจากนี้ชาวฟินแลนด์มีความนิยมในกีฬาสูง กีฬาประจำชาติของฟินแลนด์คือ Pesäpallo ซึ่งเป็นกีฬาที่มีลักษณะคล้ายเบสบอล ฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมสูง นอกจากนี้ยังมีนักกีฬาอีกหลายชนิดที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก กีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการที่เป็นที่นิยมในฟินแลนด์ได้แก่ ฟลอร์บอล สกี และ Sauvakävely การเดินด้วยแท่งไม้สกี และฟินแลนด์เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปีพ.ศ. 2495

Recent posts

error: Content is protected !!