HMS INVINCIBLE CLASS Light Aircraft Carrier-เรือบรรทุกเครื่องบินของราชนาวีสหราชอาณาจักร


By : C. Methas - Managing Edition

เรือบรรทุกเครื่องบินระดับชั้นหนึ่ง HMS Invincible ของราชนาวีสหราชอาณาจักรสร้างขึ้นโดย Vickers Shipbuilding and Engineering เข้าประจำการเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 1980 ลำต่อมาเข้าประจำการเมื่อปี 1985

หลังสิ้นสุดช่วงสงครามเย็นได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการป้องกันทางทะเลใหม่และการควบคุมการปฏิบัติการจากภาคพื้นดิน

โครงการผลิตสร้างเครื่องบินรุ่นใหม่ได้ปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัวสูงขึ้นและมีประสิทธิภาพการโจมตีที่อาศัยเทคโนโลยี่ระดับสูง เครื่องบิน Joint Force Harrier และเฮลิคอปเตอร์รุ่น Sea King และ Merlin ออกแบบสร้างขึ้นในช่วงนี้เพื่อเข้าประจำการในเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่

HMS Invincible มีเจ้าหน้าที่ประจำการเกินกว่า 1,000 พันนาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทางการบิน 350 นาย และระดับสัญญาบัตร 80 นาย เจ้าหน้าที่ทางการเดินเรือ 500 นาย

ปัจจุบันได้ถอดระบบยิงขีปนาวุธออกทั้งหมดเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับลานบิน HMS Ark Royal เข้าร่วมปฏิบัติการในสงครามอ่าวฯ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนปี 2003

เฮลิคอปเตอร์รุ่น Sea King ASaC Mk 7 และ Merlin HMA 1 ได้ปฏิบัติการเป็นครั้งแรก

เครื่องยนต์จำนวน 4 เครื่อง ของ Rolls Royce Olympus TM 3 B แก๊สเทอร์ไบ ให้กำลังขับ 97,000 แรงม้า สมรรถนะการทำความเร็วสูงสุด 28 น๊อต ความเร็วปกติ 18 น๊อต รัศมีการปฏิบัติการ 7,000 ไมล์

เครื่องบินประจำการ รุ่น Joint Force Harrier GR7/GR9 เครื่องบินโจมตีขึ้น-ลงแนวดิ่ง โดยมีรันเวย์ยาว 170 เมตร ทางลาดบินขึ้นทำมุม 12 องศา

ส่วนเฮลิคอปเตอร์ รุ่น Sea King ASaC Mk 7 เป็นรุ่นตรวจการณ์ และรุ่น Chinook เป็นรุ่นโจมตี ส่วนรุ่น Merlin HMA 1 สำหรับการโจมตีเรือดำน้ำ

เรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นนี้มีขนาดน้ำหนัก 20,500 ตัน ความยาวตัวเรือเท่ากับ 194 เมตร ความกว้างดาดฟ้าเรือ 33.6 เมตร ความยาวรันเวย์ 170 เมตร ความกว้างรันเวย์ 13.2 เมตร

เครื่องบินประจำการ Harrier GR7/9, เฮลิคอปเตอร์ Sea King ASac Mk 7AEW, Chinook, Merlin HM1 ต่อต้านเรือดำน้ำ อาวุธประจำเรือประกอบด้วยปืนขนาด 30 มม. Goalkeeper จำนวน 3 ชุด 4,200 นัดต่อนาที

Recent posts

error: Content is protected !!