ความสำเร็จของการบริหารงาน HONDA MOTOR-ตอนที่ 1.3 พิมพ์เขียวสำหรับทศวรรษ 1980


The Man, The Management, The Machines.

เทตซึโอะ ซากิยะ เขียน

ธนิต ธรรมสุคติ แปล จากต้นฉบับ Updated paperback Edition 1987

สงวนลิขสิทธิ์

โซอิจิโร ฮอนด้า

ปูชนียบุคคลที่โลกยานยนต์ต้องจารึก

อัจฉริยบุคคลผู้ก่อตั้ง...และวางรากฐานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับ "บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด" เป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับเกียรติยศอันสูงส่ง ให้เป็นสมาชิกทำเนียบ "ปูชนียบุคคลยานยนต์โลก" (AUTOMOTIVE HALL OF FAME) อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ตุลาคม 2532

สถานการณ์อย่างนี้ให้ทางเลือกสองทาง ทางเลือกอันแรกนั้น โตโยต้าจะตั้งสาขาของตนเองในสหรัฐ แล้วซื้อโรงงานสักแห่งของเยเนอรัล มอเตอร์มาเพื่อการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กโดยให้มีฝ่ายการตลาดและฝ่ายวิชาการร่วมมือกับเยเนอรัล มอเตอร์. ทางเลือกที่สองนั้นให้เยเนอรัล มอเตอร์ผลิตรถยนต์ของโตโยต้าโดยซื้อลิขสิทธิจากโตโยต้า มีทางเป็นไปได้ว่าโตโยต้าซึ่งเต็มใจที่จะลงทุนในสหรัฐอยู่แล้วจะเลือกทางเลือกที่หนึ่งมากกว่าในกรณีที่ทางรัฐบาลสหรัฐคัดค้านการร่วมลงทุนกับเยเนอรัล มอเตอร์.

ระหว่างนั้นเยเนอรัล มอเตอร์ก็รู้ว่า รถยนต์ "J" ขนาดเล็กของตนซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อแข่งขันกับรถต่างประเทศนั้น ไม่สามารถเทียบเรื่องคุณภาพกับรถญี่ปุ่นได้นี่เองที่ทำให้ยักษ์ใหญ่แห่งเมืองดีทรอยท์ต้องหาทางนำเทคโนโลยี่สำหรับการพัฒนาและการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กจากบริษัทหุ้นส่วนญี่ปุ่น (คืออีซูซุและซูซูกิ) เท่านั้น แต่ก็ยังต้องร่วมมือกับโตโยต้า. เหตุการณ์ต่าง ๆ นี้บ่งถึงการจัดแจงองค์กรใหม่ของอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลก.

กำลังการแข่งขันอันแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จใหญ่ ๆ สองประการ

ประการแรกคือความเหนือกว่าในด้านเทคโนโลยี่ คือญี่ปุ่นเชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์ขนาดเล็ก และในปัจจุบันนี้เก่งกาจมากในเรื่องนี้.

ประการที่สองก็คือความเหนือกว่าในการผลิต คือฝ่ายบริหารลงทุนอย่างชาญฉลาดในอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย จ้างคนทำงานที่มีคุณภาพสูง ใช้เครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย รักษาสัมพันธภาพใกล้ชิดร่วมมือกันกับผู้จัดทำชิ้นส่วนต่าง ๆ ส่งเสริมให้คนงานมีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในบริษัท และมีประสิทธิภาพการผลิตสูงแลแะมีการปรับปรุงคุณภาพได้สำเร็จ.

อย่างไรก็ตามเทคนิคการผลิตที่เหนือกว่าคือสิ่งที่ช่วยให้อุตสาหกรรมญี่ปุ่นแข่งขันกับคนอื่น ๆ ได้ในตลาดโลก.

ปัญหาต่อไปก็คือ ความเหนือกว่าในเทคนิคการผลิตจะถูกนำไปใช้มากขนาดไหน เมื่อผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นก่อตั้งโรงงานในต่างประเทศในฐานะเป็นบริษัทอเนกชาติในประเทศทางตะวันตกนั้น บริษัทจะกลายเป็นบริษัทอเนกชาติได้ก็โดยการมีเงินทุนที่ถูกกว่าและมีเทคโนโลยีนำหน้าบริษัทอื่น ๆ. บริษัทญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับรถยนต์กลายเป็นบริษัทอเนกชาติไปส่วนใหญ่ก็เพราะมีเทคนิคการผลิตที่ดีกว่า.

ผู้สังเกตการณ์หลายคนคาดว่าญี่ปุ่นจะดำเนินไปตามทางการกลายเป็นบริษัทอเนกชาติที่แตกต่างอย่างมากจากเส้นทางของประเทศทางตะวันตก ความฉลาดก็ทำให้บริษัทอเนกชาติของญี่ปุ่นได้รับความสำเร็จในต่างประเทศโดยการใช้วิธีการบริหารของญี่ปุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้. บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์นี้. เช่น ศาสตราจารย์เวอร์นอน กล่าวไว้ว่า บริษัทญี่ปุ่นพยายามจะเป็นบริษัทอเนกชาติโดยพึ่งพาระบบการบริหารของตนแต่เพียงอย่างเดียว ก็จะกลายเป็นบริษัทอเนกชาติที่เปราะบางมาก และศาสตราจารย์ยังสงสัยด้วยว่า บริษัทเช่นนั้นจะอยู่ได้หรือในสหรัฐ.

ในปี 1976 เยเนอรัล มอเตอร์ เริ่มโครงการเต็มที่ในการ "ลดขนาด" รถยนต์ของตนเองตามการเปลี่ยนแปลงในความต้องการจากรถขนาดใหญ่ไปเป็นรถยนต์ขนาดเล็กหลังจากความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตการณ์น้ำมัน ยักษ์ใหญ่รายนี้ในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าโดยใช้น้ำมันอย่างประหยัด มีความคล่องตัวและมีความสะดวกสบายภายในรถโดยเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและติดตั้งเครื่องมือใหม่มากกว่างบประมาณของโครงการอะพอลโลโครงการแรกของนาซ่า

เยเนอรัล มอเตอร์ยังใช้ ระบบการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงาน (เรียกย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า QWL) เพื่อให้มาตรฐานการผลิตและประสิทธิภาพสูง ระบบนี้เกิดขึ้นในสหรัฐเพื่อเอาชนะเทคนิคการผลิตซึ่งเรียกกันว่า "การบริหารอย่างวิทยาศาสตร์" ในตอนต้นศตวรรษที่ 20 ที่ปรึกษาการบริหารชาวอเมริกันชื่อ เฟรดริค ดับบลิว. เทย์เลอร์เป็นคนแรกคนหนึ่งในการส่งเสริมระบบการบริหารชนิดนี้ ซึ่งบังคับให้คนที่ประจำอยู่ในสายงานการผลิตต้องทำงานซ้ำซาก โดยทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบเล็กของเครื่องจักรใหญ่โต ระบบ QWL เน้นที่การร่วมมือของคนงานในการบริหารบริษัทและมุ่งที่การส่งเสริมขวัญและทำให้ชีวิตการทำงานคุ้มค่าขึ้น การบริหารแบบญี่ปุ่นก็ทำขึ้นตามระบบนี้แม้ว่าจะมีวิวัฒนาการในสังคมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นกลุ่มก้อนซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสังคมอเมริกัน ในปี 1973 เยเนอรัล มอเตอร์ตกลงได้กับ UAW ในการนำระบบนี้มาใช้ ซึ่งขณะนี้โรงงานหลายโรงของเยเนอรัล มอเตอร์นำไปใช้และว่ากันว่าใช้ได้ผลดี

Recent posts

error: Content is protected !!