ICELAND-ประเทศในกลุ่มนอร์ดิกทางยุโรปตอนเหนือสุด


By : C. Methas - Managing Editor

สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เป็นประเทศนอร์ดิกในยุโรปเหนือ เกาะไอซ์แลนด์ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือระหว่างกรีนแลนด์, นอร์เวย์และสหราชอาณาจักร ลงมาทางใต้เล็กน้อยจากอาร์กติกเซอร์เคิล

ไอซ์แลนด์เป็นส่วนหนึ่งของยุโรปเหนือ สถานที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างยุโรปเหนือและอเมริกาเหนือ แต่ไม่ได้อยู่ในอเมริกาเหนือ เป็นเกาะที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของยุโรปรองจากสหราชอาณาจักร มีพื้นที่ทั้งหมด 103,000 ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งยาว 4,970 กิโลเมตร สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ มีเมืองเรคยาวิกเป็นเมืองหลวง

ชนกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในไอซ์แลนด์เชื่อกันว่าเป็นนักบวชชาวไอริช ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในไอซ์แลนด์ในพุทธศตวรรษที่ 14 และย้ายออกไปก่อนชาวไวกิงเข้ามา พวกไวกิงเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในไอซ์แลนด์ในปีพ.ศ. 1417

การตั้งถิ่นฐานในไอซ์แลนด์ถูกบันทึกในหนังสือการตั้งถิ่นฐาน จากหนังสือนี้ ระบุว่า Ingelfur Arnarson เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานคนแรกและตามมาด้วยชาวไวกิงอีกจำนวนหนึ่งในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 1417 ถึง 1473 ชื่อส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เป็นชื่อชาวเคลติก และได้กล่าวถึงการนำทาสชาวเคลติกเข้ามาด้วย

ภายในปีพ.ศ. 1473 ไอซ์แลนด์ได้เขียนรัฐธรรมนูญ และก่อตั้งอัลทิงกิ ซึ่งเป็นรัฐสภาขึ้น ใช้อำนาจนิติบัญญัติและตุลาการ เป็นศูนย์กลางของรัฐอิสระไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์รับคริสต์ศาสนาในปีพ.ศ. 1543

ทางธรณีวิทยา ไอซ์แลนด์เป็นผืนดินที่ยังใหม่ โดยไอซ์แลนด์ตั้งอยู่บนจุดร้อนไอซ์แลนด์และสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นแนวแผ่นเปลือกแยกตัวระหว่างแผ่นทวีปอเมริกาเหนือและแผ่นทวีปยูเรเชีย ไอซ์แลนด์มีภูเขาไฟมากกว่าร้อยแห่ง หลายแห่งยังคงคุกรุ่นอยู่ เช่น ภูเขาไฟเฮกลา ปะทุครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2543 ปัจจัยเดียวกับที่ทำให้เกิดภูเขาไฟนี้ ยังทำให้ไอซ์แลนด์มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพสูง ไอซ์แลนด์มีแหล่งน้ำพุร้อนจำนวนมาก และยังได้ไฟฟ้าพลังน้ำด้วย

ไอซ์แลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของเดนมาร์กหลังการแยกตัวของสหภาพเดนมาร์ก-นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ได้รัฐธรรมนูญใหม่ในปีพ.ศ. 2417 หลังจากเยอรมนียึดครองเดนมาร์กในปีพ.ศ. 2483 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง อัลทิงกิจึงตัดสินใจบริหารการต่างประเทศเองและประกาศนโบบายเป็นกลาง แต่ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรยึดครองในเวลาต่อมา โดยเริ่มต้นเป็นกองทัพสหราชอาณาจักร และต่อมาเป็นกองทัพสหรัฐอเมริกา ฝ่ายสัมพันธมิตรคงกองกำลังในไอซ์แลนด์จนกระทั่งาสิ้นสุดสงคราม

ไอซ์แลนด์ประกาศเป็นสาธารณรัฐในปีพ.ศ. 2487 มีสเวน บีเยอร์นสซอน เป็นประธาธิบดีคนแรก ไอซ์แลนด์เป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุโรปและนาโต ไอซ์แลนด์ทำข้อตกลงทางกองทัพกับสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2494 โดยให้สหรัฐตั้งฐานทัพในไอซ์แลนด์ ซึ่งคงอยู่จนถึงปีพ.ศ. 2549

ไอซ์แลนด์มีศาสนจักรประจำชาติ เป็นศาสนจักรเอวานเจลิคัลลูเทอรัน ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุน โดยรัฐบาลเคารพเสรีภาพทางศาสนาซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 82 ของประชากรเป็นสมาชิกของศาสนจักรประจำชาติ

ภาษาหลักของไอซ์แลนด์คือภาษาไอซ์แลนด์ เป็นภาษาในกลุ่มเจอร์เมนิกเหนือ ลักษณะใกล้เคียงกับภาษานอร์สโบราณมากกว่าภาษาสแกนดิเนเวียอื่น ๆ

ไอซ์แลนด์มีประชากร 313,376 คน ประมาณร้อยละ 6 ของประชากรเป็นพลเมืองต่างประเทศ โดยมีพลเมืองนอร์ดิกอื่น ๆ 1.7 พันคน ชาวยุโรปอื่น ๆ 1.2 หมื่นคน ครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เป็นชาวโปแลนด์ ชาวเอเชีย 2.9 พันคน ส่วนใหญ่มาจากฟิลิปปินส์ จีนและไทย ประชากรเบาบางมาก

ไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุดในโลกเป็นรัฐสวัสดิการที่ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตสูงมาก, มีการศึกษาดีติดอันดับแถวหน้าของโลกและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นสูง ไอซ์แลนด์เป็นสมาชิกของนาโต เอฟตา อีอีเอ และโออีซีดี แต่ไม่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

Recent posts

error: Content is protected !!