NEPAL-สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเมืองแห่งวัฒนธรรม (ตอนที่ 3)


By : C. Methas - Managing Editor

เนปาลเป็นประเทศที่ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างเรียบง่ายสไตล์สไลว์ไลฟ์ มีแหล่งน่าท่องเที่ยวอยู่มากมาย สถานที่สำคัญทางศาสนาและเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมและธรรมชาติมีอยู่หลายแหล่งด้วยกัน อาทิ

วัดปศุปฎินารท (Pashupatinath) ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมัณฑุประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญทางศาสนาฮินดู ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำภัคมาติ ชาวฮินดูถือว่าแม่น้ำแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำคงคา ตัววัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์แห่งราชวงศ์มัลละ ในปี พ.ศ. 2507 เพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏิ

วัดสวยมภูนารท (Swyambunath) หรือ วัดลิง ตั้งอยู่บนยอดเขาทางทิศตะวันตกของเมืองกาฐมัณฑุ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ ในปี พ.ศ. 963 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดคือสถูปที่มีดวงตาและคิ้วอยู่โดยรอบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูสามารถอยู่คู่กัน

ปาทัน (ลาลิตปูร์) (Lalitpur) ปาทันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตอนใต้ของเมืองกาฐมัณฑุ เหนือแม่น้ำภัคมาติ สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล ได้รับขนานนามว่าเมืองแห่งความงาม โดยเฉพาะชื่อเสียงทางศูนย์กลางงานศิลปะที่ใช้ฝีมือคนทำ

วัดทอง (Golden Temple) เป็นวัดในพุทธศาสนา หลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจดพื้นดิน ซึ่งสร้างตามความเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์

เมืองบักตาปูร์ (Bhaktapur) เนื่องจากเดิมทีบักตาปูร์เคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่และมีความรุ่งเรืองทางการค้า มีพระราชวังที่งดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมเนปาลในสมัยศตวรรษที่ 18

เมืองนากาโก๊ด (Nagarkot) สถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า เนื่องจากสามารถชมความงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยได้ตลอดแนว ถ้าในวันที่อากาศดี สามารถมองเห็นถึงยอดเขาเอเวอร์เรส

ส่วนเมืองโภคครา (Pokhara) เป็นเมืองที่ชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุด เนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขา 30 กิโลเมตร และมียอดเขาสวยที่สูงที่สุดของเทือกเขาหิมาลัยที่มองเห็นได้ชัดอีก 3 ยอด คือ ยอดเขามัจฉาปูชเร, อันนาปูร์ณา 1 และ 2 นักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย เพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกจะมาเริ่มต้นที่นี่

ป่าจิตตวันจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ อาณาเขตของตัวอุทยานทั้งหมดมี 932 ตารางกิโลเมตร จัดเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของเนปาล และทาง UNESCO ได้รวมเข้าเป็นมรดกโลกปี พ.ศ. 2527 พื้นที่ในวนอุทยานจะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง

ทั้งนี้เนื่องจากมีแม่น้ำ 3 สายไหลผ่าน แม่น้ำนารายาณี แม่น้ำราฟ และ แม่น้ำรีฟ พันธ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่นี้มี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบทุ่งหญ้า แบบพืชน้ำและแบบป่าเนื้อแข็ง

ลุมพินี ตั้งอยู่ในประเทศเนปาลสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือได้ว่าเป็นสังเวชนียสถาน 1 ใน 4 แห่ง ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางมาเพื่อสักการบูชา

Recent posts

error: Content is protected !!