NEW ZEALAND-ผสมผสานสองวัฒนธรรม, สนามแข่งแรลลี่เร็วที่สุดและหอยใหญ่สุดในโลก (ตอนที่ 2)


By : C. Methas - Executive Editor

ประชากรนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ส่วนชนเผ่าพื้นเมืองเรียกว่า ชาวเมารี (Maori) วัฒนธรรมชาวนิวซีแลนด์ ได้รับอารยธรรมอังกฤษ การแต่งกายจะดูคล้ายชาวอังกฤษทางตอนเหนือ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศที่สองวัฒนธรรมระหว่างชนเผ่าเมารี ชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับคนผิวขาวที่มีวัฒนธรรมแบบคนอังกฤษประสานกันได้ดี

วัฒนธรรมของชาวเมารีเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษาเป็นวัฒนธรรมที่มีความเคร่งครัดสูงโดยเฉพาะเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีการต่าง ๆ

ด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าเมารีที่ชาวต่างชาติควรรู้ได้แก่คนต่างชาติจะเข้าไปไม่ได้ในสถานประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีการต่าง ๆ ที่เรียกว่า Marae ของชนเผ่าเมารีโดยไม่ได้รับการเชื้อเชิญก่อน

ในพิธีการต่าง ๆ ของชนเผ่าเมารี ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะนั่งแยกกันและห้ามรับประทานอาหารในพิธี Marae

สิ่งสวยงามนอกจากธรรมชาติที่เต็มไปด้วยภูเขาและท้องทะเล อาคารัฐสภามีการตกแต่งที่สวยงาม ผสมผสานกันทั้งแบบสมัยนิยมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของชาวเมารี

เมืองโอ๊คแลนด์ ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเรือใบ เป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือใบนานาชาติ (America's Cup) เมือง Auckland นิวซีแลนด์ สัญลักษณ์ของเมืองนี้คือ ตึก Sky Tower เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ ข้างบนของตึกมีร้านอาหารที่สามารถมองเห็นวิวได้รอบเมือง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท้าทายความกล้า Sky Jump การกระโดดไม่เหมือนกับบันจี้ที่มีสายเคเบิลให้โรยตัวลงไปโดยเอาเท้าลงก่อน ความสูงของการกระโดดนี้อยู่ที่ 192 เมตร นับว่าเป็นการกระโดดหอที่สูงที่สุดในโลก

การกระโดดบันจี้ที่ Taupo Bungy สูง 47 เมตร มีการชั่งน้ำหนักก่อนเพื่อดูว่าจะต้อง ใช้ยางแบบไหนและความยาวเท่าไหร่ กิจกรรมที่ทั้งสนุก ตื่นเต้นท้าทาย หวาดเสียว มารวมกันในกิจกรรมเดียวกัน

Recent posts

error: Content is protected !!