NEW ZEALAND-หมู่เกาะทะเลใต้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก (ตอนที่ 1)


By : C. Methas - Executive Editor

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เป็นเกาะแถบทะเลใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ ยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ได้อย่างดี ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร มีทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกาและทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิและตองกา

ประชากรนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ส่วนชนเผ่าพื้นเมืองเรียกว่า ชาวเมารี (Maori) ผิวสีเหลืองมีอยู่ประมาณ 151,100 คน ปัจจุบันมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาว รัฐบาลกลางอังกฤษให้ความคุมครองทั่วถึง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนส์

ประเทศนิวซีแลนด์ มีชื่อตาม ภาษาเมารี ว่า Aotearoa แปลว่า The land of the long white cloud ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว เมฆที่นี่สวยแปลกตา เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้

พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศเขตอบอุ่น และภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและสวยงาม ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเดินทางมาก และสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายนอกเป็นกิจกรรมที่นิยมกันโดยเฉพาะกีฬาต่าง ๆ คือ รักบี้ คริกเกต และ เนตบอล รวมถึง กีฬาเอ็กซ์ตรีมสปอร์ต

สิ่งสวยงามนอกจากธรรมชาติเต็มไปด้วยภูเขาและท้องทะเล อาคารัฐสภามีการตกแต่งที่สวยงาม ผสมผสานกันทั้งแบบสมัยนิยมและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของชาวเมารี สิ่งที่น่าทึ่งก็คืออาคารรัฐสภาได้ออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหว ฐานที่รองรับอาคารสามารถยืดหยุ่นได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ทำให้อาคารทั้งโยกไปมาตามแรงสั่นสะเทือน เพราะที่ Wellington มีการเกิดแผ่นดินไหวบ่อย เนื่องจากตั้งอยู่บนรอยต่อของเปลือกโลก อาคารสูงต่าง ๆ ในเมืองมีฐานอาคารแบบนี้เพื่อป้องกันแผ่นดินไหว

ช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อไม่กี่ปีมานี้ที่แถบเมืองไครสเชิร์ซ สร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีอาคารพังถล่มลงมาหลายแห่งด้วยกัน นับว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติครั้งนี้รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของนิวซีแลนด์

เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง อุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก และ มีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการทำผลไม้กระป๋อง อุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก อุตสาหกรรมป่าไม้

นอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และ ผลไม้เช่น สตรอเบอรี่ และแอปเปิล เป็นต้น ส่วนอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อมากจากนิวซีแลนด์ได้แก่หอยแมลงภู่ที่มีขนาดใหญ่มาก

Recent posts

error: Content is protected !!