NORWAY-ประเทศรัฐสวัสดิการคุณภาพดีที่มีค่าครองชีพสูงสุดในโลกและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติเต็มรูปแบบ


By : C. Methas – Managing Editor

ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ดีที่สุดติดอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีกรุงออสโลเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ในอดีตของประเทศนอร์เวย์ กำเนิดเริ่มต้นมาจาก ชนเผ่านอร์ส และกรุงออสโลก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1591

ประเทศนอร์เวย์มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มีกรุงออสโลเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ตัวเมืองออสโล ประกอบไปด้วยเกาะ 40 เกาะ มีทะเลสาบมากถึง 343 แห่ง เป็นประเทศหนึ่งที่มีทิวทัศน์สวยงามมากแห่งหนึ่งของโลก และสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี

ประเทศนอร์เวย์ตั้งอยู่ทางแถบยุโรปเหนือ ในกลุ่มนอร์ดิก ปลายสุดของคาบสมุทรสแกนดินาเวียนทางด้านตะวันตก มีอาณาบริเวณติดต่อกับประเทศสวีเดน, ฟินแลนด์และรัสเซีย ด้านตะวันตกติดทะเลนอร์วีเจียนมหาสมุทรแอทแลนติกและทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติค ทิศใต้ติดทะเลเหนือ มีพื้นที่ 385,155 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น “ฟยอร์ด” ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ ภูเขาและผาสูงชันปกคลุมด้วยหิมะ สภาพอากาศหนาวเย็นจัดเป็นเวลาถึง 6 เดือน เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ โดยมีอุณหภูมิประมาณ 0-40 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาว เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม มีแสงแดดเพียง 0-6 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น นอร์เวย์มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 4.6 ล้านคน

ประเทศนอร์เวย์ใช้ภาษานอร์เวย์เป็นภาษาประจำชาติ โดยชาวนอร์เวย์สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ทั้งพูด, อ่านและเขียน ศาสนาคริสต์ Church of Norway-Evangelical Lutheran เป็นศาสนาที่ชาวนอร์เวย์นับถือประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์

ในอดีตประเทศนอร์เวย์เคยถูกยึดครองโดยเยอรมนี สมัยนาซีเรืองอำนาจ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2483 ถึง 2488 ประเทศถูกทำลายไปมากในหลายเมืองด้วยกัน ทั้งอาคารบ้านเรือน โรงงาน ถูกทิ้งระเบิดและเผาทำลาย กว่าประเทศกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ต้องใช้เวลาหลายปี และมีการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่ประเทศอังกฤษ

ในช่วงสงครามได้ใช้กองเรือส่งสินค้าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการกู้คืนประเทศจากเยอรมนี เนื่องจากประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีกองเรือพาณิชย์เป็นจำนวนมาก และประชาชนในประเทศไม่ยอมรับการปกครองในแบบเผด็จการ มีการต่อสู้ของประชาชนหลายรูปแบบ

ประเทศนอร์เวย์ มีกรุงออสโลเป็นเมืองหลวง มีประชากรในกรุงออสโลประมาณ 812,000 คน ซึ่งประชากรถึง 22 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ “ฟยอร์ด” ที่มีชายฝั่งยาวมาก โดยมีหมู่เกาะสฟาลบาร์และยานไมเอน เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนอร์เวย์ และอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน ดรอนนิงมอดแลนด์ในทวีปแอนตาร์คติค เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัย

ปรากฎการณ์ที่โดดเด่นในประเทศนอร์เวย์ โดยจะเห็นได้ชัดเจนที่ประเทศนอร์เวย์ ที่เมือง Andenes โดยเกิดปรากฎการณ์ออโรร่า ที่สามารถมองเห็นออโรร่าได้เกือบทุกคืน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจากอนุภาคพลังงานสูงของดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มากระทบกับสนามแม่เหล็กโลก ที่บริเวณชั้นบรรยากาศโลกที่ขั้วโลกและขั้วแม่เหล็กโลก แสงออโรร่าเกิดที่ความสูงประมาณ 100-200 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก เป็นแสงสีสวยเหมือนกับละอองสีที่ทาบทาบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยการเกิดออโรร่าที่บริเวณซีกโลกเหนือเรียกว่า แสงเหนือ ถ้าเกิดทางซีกโลกใต้เรียกว่า แสงใต้

ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี มีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ในประเทศมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่น่าแปลกคือประเทศนอร์เวย์ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ค่าเงินของนอร์เวย์เป็น เงินโครน

นอร์เวย์เป็นประเทศอันดับแถวหน้าที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษยชาติ และมีรายได้ของประชากรเฉลี่ยสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลกและผู้คนในประเทศมีคุณภาพชีวิตสูง

รายได้ของประเทศนอร์เวย์มาจากการส่งสินค้าส่งออก ประกอบด้วย น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก เหล็กกล้า อะลูมิเนียม อุตสาหกรรมการต่อเรือและการประมง

By : C. Methas - Managing Editor

ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังคงสามารถอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ดีที่สุดติดอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีกรุงออสโลเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ในอดีตของประเทศนอร์เวย์ กำเนิดเริ่มต้นมาจาก ชนเผ่านอร์ส และกรุงออสโลก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1591

ประเทศนอร์เวย์มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มีกรุงออสโลเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ตัวเมืองออสโล ประกอบไปด้วยเกาะ 40 เกาะ มีทะเลสาบมากถึง 343 แห่ง เป็นประเทศหนึ่งที่มีทิวทัศน์สวยงามมากแห่งหนึ่งของโลก และสามารถอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี

ประเทศนอร์เวย์ตั้งอยู่ทางแถบยุโรปเหนือ ในกลุ่มนอร์ดิก ปลายสุดของคาบสมุทรสแกนดินาเวียนทางด้านตะวันตก มีอาณาบริเวณติดต่อกับประเทศสวีเดน, ฟินแลนด์และรัสเซีย ด้านตะวันตกติดทะเลนอร์วีเจียนมหาสมุทรแอทแลนติกและทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติค ทิศใต้ติดทะเลเหนือ มีพื้นที่ 385,155 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น “ฟยอร์ด” ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ ภูเขาและผาสูงชันปกคลุมด้วยหิมะ สภาพอากาศหนาวเย็นจัดเป็นเวลาถึง 6 เดือน เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ โดยมีอุณหภูมิประมาณ 0-40 องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาว เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม มีแสงแดดเพียง 0-6 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น นอร์เวย์มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 4.6 ล้านคน

ประเทศนอร์เวย์ใช้ภาษานอร์เวย์เป็นภาษาประจำชาติ โดยชาวนอร์เวย์สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ทั้งพูด, อ่านและเขียน ศาสนาคริสต์ Church of Norway-Evangelical Lutheran เป็นศาสนาที่ชาวนอร์เวย์นับถือประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์

ในอดีตประเทศนอร์เวย์เคยถูกยึดครองโดยเยอรมนี สมัยนาซีเรืองอำนาจ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2483 ถึง 2488 ประเทศถูกทำลายไปมากในหลายเมืองด้วยกัน ทั้งอาคารบ้านเรือน โรงงาน ถูกทิ้งระเบิดและเผาทำลาย กว่าประเทศกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ต้องใช้เวลาหลายปี และมีการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นที่ประเทศอังกฤษ

ในช่วงสงครามได้ใช้กองเรือส่งสินค้าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการกู้คืนประเทศจากเยอรมนี เนื่องจากประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีกองเรือพาณิชย์เป็นจำนวนมาก และประชาชนในประเทศไม่ยอมรับการปกครองในแบบเผด็จการ มีการต่อสู้ของประชาชนหลายรูปแบบ

ประเทศนอร์เวย์ มีกรุงออสโลเป็นเมืองหลวง มีประชากรในกรุงออสโลประมาณ 812,000 คน ซึ่งประชากรถึง 22 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ “ฟยอร์ด” ที่มีชายฝั่งยาวมาก โดยมีหมู่เกาะสฟาลบาร์และยานไมเอน เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนอร์เวย์ และอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน ดรอนนิงมอดแลนด์ในทวีปแอนตาร์คติค เป็นที่ตั้งของสถานีวิจัย

ปรากฎการณ์ที่โดดเด่นในประเทศนอร์เวย์ โดยจะเห็นได้ชัดเจนที่ประเทศนอร์เวย์ ที่เมือง Andenes โดยเกิดปรากฎการณ์ออโรร่า ที่สามารถมองเห็นออโรร่าได้เกือบทุกคืน ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจากอนุภาคพลังงานสูงของดวงอาทิตย์เคลื่อนที่มากระทบกับสนามแม่เหล็กโลก ที่บริเวณชั้นบรรยากาศโลกที่ขั้วโลกและขั้วแม่เหล็กโลก แสงออโรร่าเกิดที่ความสูงประมาณ 100-200 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก เป็นแสงสีสวยเหมือนกับละอองสีที่ทาบทาบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยการเกิดออโรร่าที่บริเวณซีกโลกเหนือเรียกว่า แสงเหนือ ถ้าเกิดทางซีกโลกใต้เรียกว่า แสงใต้

ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี มีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ในประเทศมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่น่าแปลกคือประเทศนอร์เวย์ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ค่าเงินของนอร์เวย์เป็น เงินโครน

นอร์เวย์เป็นประเทศอันดับแถวหน้าที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษยชาติ และมีรายได้ของประชากรเฉลี่ยสูงติดอันดับต้น ๆ ของโลกและผู้คนในประเทศมีคุณภาพชีวิตสูง

รายได้ของประเทศนอร์เวย์มาจากการส่งสินค้าส่งออก ประกอบด้วย น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เหล็ก เหล็กกล้า อะลูมิเนียม อุตสาหกรรมการต่อเรือและการประมง

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!