Peking – มหานครปักกิ่ง ศูนย์กลางวัฒนธรรมของโลกในอดีต


By : C. Methas - Managing Editor

มหานครปักกิ่งหรือเป่ยจิง ชื่อเดิมคือ จี่ เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบหวาเป่ย บริเวณตอนเหนือของที่ราบภาคเหนือของจีน

ปักกิ่งเริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1928 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 16,800 ตารางกิโลเมตร มีประชากรอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 10,300,00 คนในกรุงปักกิ่ง

ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา มีห้องสมุดขนาดใหญ่จำนวนถึง 24 แห่ง และห้องสมุดแห่งหนึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเซีย และมีพิพิธภัณฑ์ถึง 100 กว่าแห่ง

นครปักกิ่งมีแผนผังเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมตัดกันตามหลักเฟินสุ่ย ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของโลก แม้ในปัจจุบัน พระราชวังหลวงมีอายุยาวนานถึงพันปี

พื้นที่โดยรอบติดกับมณฑลเหอเป่ย ทิศตะวันออกติดกับเทียนสิน แม่น้ำสายสำคัญเช่น หย่งติ้ง เฉาไป๋ เป่ยยุ่น จู้หม่า ส่วนใหญ่ไหลจากต้นน้ำทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และลัดเลาะผ่านหุบเขาเข้าสู่ที่ราบทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมือง และไหลลงสู่ทะเลป๋อไฮ่

ลักษณะอากาศเป็นแบบอบอุ่นกึ่งชุ่มชื้น อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตอบอุ่น แบ่งเป็น 4 ฤดู ช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงระยะเวลาสั้นมาก ฤดูร้อนและหนาวยาวนาน

นครปักกิ่งเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิของจีนถึง 3ราชวงศ์ โดยในศตวรรษที่ 13 ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของกุลไลข่าน จึงมีชื่อเรียกว่าข่านบาลิค แปลว่าเมืองของข่าน และเป็นพระราชวังฤดูหนาวอันโอฬารของจักรพรรดิราชวงษ์หยวน ครั้นถึงสมัยราชวงศ์หมิงได้ปรับปรุงผังเมืองใหม่ จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงเคยประทับอยู่ที่นี่จวบจนราชวงศ์ล่มสลายลง ในปี ค.ศ. 1912 ปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งในส่วนของสนามบินนานาชาติที่มีความทันสมัย ระบบคมนาคมมีเขตชุมทางเชื่อมโยงทั่วประเทศ มีระบบรถไฟใต้ดินที่ให้ความสะดวกในการเดินทาง เป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับโลก

นครปักกิ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดค้นพบกะโหลก มนุษย์ปักกิ่งตามหลักฐานที่พิสูจน์ได้ ความเจริญยากมากนับแต่สมัยราชวงศ์หยวน และมีเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่คริสศตวรรษที่ 13 ช่วงปี ค.ศ. 1421 จักรพรรดิหย่งเล่อ ทำการก่อสร้างและออกแบบผังเมืองใหม่และย้ายเมืองจากเมืองหนานจิงมายังปักกิ่งในปัจจุบัน

กรุงปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน มีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1949 และได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ 80 โดยกรุงปักกิ่งพัฒนาแบบก้าวกระโดด มีการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในเกือบทุกด้าน จนเป็นเมืองที่มีความทันสมัย มีอาคารสูงขนาดใหญ่หลายแห่งด้วยกัน แต่ยังคงสามารถรักษาสภาพเมืองโบราณไว้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในส่วนของโบราณสถานต่าง ๆ

นครปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ โดยนครปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน ส่วนเมืองเซี่ยงไฮ้และฮ่องกงเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับหนึ่งของจีน

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่กรุงปักกิ่ง ประกอบด้วย กำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณหลายแห่ง หอฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิง จัตุรัสเทียนอันเหมิน วังพักร้อนอี๋เหอหยวนพระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้ามและภูเขาเซียงซาน โดยมีโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาวหลายแห่งด้วยกัน

Recent posts

error: Content is protected !!