Sinopec ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการแตกตัวน้ำมันดิบด้วยไอน้ำระดับอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในจีน


- Sinopec ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการแตกตัวน้ำมันดิบด้วยไอน้ำระดับอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในจีน

การบรรลุผลผลิตทางเคมีเกือบ 50% ถือว่าก้าวหน้าในระดับนานาชาติ เทคโนโลยีดังกล่าวได้ย่นกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก้าวต่อไปของ Sinopec คือการสร้างโรงงานสาธิตระดับอุตสาหกรรมขนาดหนึ่งล้านตัน

ปักกิ่ง--18 พ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, “Sinopec”) ประสบความสำเร็จในการทดสอบโครงการหลักของบริษัทอย่าง “Technological Development and Industrial Application of Light Crude Oil Cracking into Ethylene” (โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้งานเชิงอุตสาหกรรมในการแตกตัวน้ำมันดิบชนิดเบาเป็นเอทิลีน) ในเดือนนี้ที่ Sinopec Tianjin

เทคโนโลยีดังกล่าวแปลงสภาพน้ำมันดิบให้เป็นเอทิลีน โพรพิลีน และผลิตภัณฑ์เคมีอื่น ๆ ได้โดยตรง (“จากน้ำมันดิบสู่สารเคมี” หรือ “crude-to-chemicals”) และนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแตกตัวน้ำมันดิบด้วยไอน้ำในระดับอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกของจีน ความสำเร็จดังกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของจีน อีกทั้งยังส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย “การลดคาร์บอนควบคู่สองประการ” (dual carbon goals)

เทคโนโลยีการแตกตัวน้ำมันดิบด้วยไอน้ำเป็นหนึ่งในโซลูชั่น “จากน้ำมันดิบสู่สารเคมี” ซึ่ง “ก้าวข้าม” กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบแบบดั้งเดิมไปสู่การแปลงสภาพน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์สารเคมีที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นเอทิลีนและโพรพิลีน ซึ่งเปรียบได้กับการทำขนมปังโดยตรงจากแป้งสาลีโดยไม่ต้องมีกระบวนการโม่แป้ง แนวทางเช่นนี้จะช่วยย่นกระบวนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดการบริโภคพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมาก

เทคโนโลยีดังกล่าวนี้พัฒนาและออกแบบทางวิศวกรรมโดยสถาบันวิจัย Beijing Research Institute of Chemical Industry ของ Sinopec และ Sinopec Engineering Group (SEG) โดยดำเนินการทดสอบระดับอุตสาหกรรมที่ Sinopec Tianjin บริษัทได้ยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ในจีน 45 รายการและสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ในระดับนานาชาติอีกหนึ่งรายการ ขณะนี้ ExxonMobil และ Sinopec เป็นสองบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานเทคโนโลยีการแตกตัวน้ำมันดิบด้วยไอน้ำในระดับอุตสาหกรรมในทั่วโลก มีการประมาณว่าสำหรับน้ำมันดิบทุก 1 ล้านตันที่แปรสภาพด้วยเทคโนโลยีนี้ จะสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เคมีได้เกือบ 500,000 ตัน โดย 400,000 ตันในปริมาณดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง อย่างเช่น เอทิลีน โพรพิลีน สารแอโรมาติกชนิดเบา และไฮโดรเจน โดยรวมแล้ว เทคโนโลยีนี้ของ Sinopec ได้บรรลุความก้าวหน้าในระดับนานาชาติ และแสดงมูลค่าและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูง

เอทิลีนเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของผลิตภัณฑ์เคมี จึงได้ชื่อว่าเป็น “มารดาของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี” นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมาตรฐานหลักในการวัดระดับการพัฒนาของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ ในขณะนี้ที่มาตรฐานการครองชีพของผู้คนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการผลิตภัณฑ์เคมีทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน และเนื่องจากเป็นวัตถุดิบพื้นฐาน ความต้องการเอทิลีนและโพรพิลีนจึงเพิ่มขึ้นสอดรับกันด้วย โดยทั่วไปแล้ว วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนต้องผ่านกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตที่ไม่เพียงใช้เวลานาน แต่ในการผลิตยังใช้น้ำมันดิบเพียง 30% ในการผลิตวัตถุดิบเคมีดังกล่าว

Sinopec เน้นย้ำความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี “จากน้ำมันดิบสู่สารเคมี” มาโดยตลอด เมื่อเดือนเมษายน 2564 เทคโนโลยีการแตกตัวน้ำมันดิบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งพัฒนาอย่างอิสระโดยสถาบันวิจัย Beijing Research Institute of Chemical Industry ของ Sinopec ซึ่งเป็นอีกโซลูชั่น “จากน้ำมันดิบสู่สารเคมี” ได้ประสบความสำเร็จในการใช้งานระดับอุตสาหกรรมในหยางโจว ซึ่งทำให้จีนเป็นผู้นำในด้านการแตกตัวน้ำมันดิบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาในระดับโลก

ในทำนองเดียวกับเทคโนโลยีแตกตัวน้ำมันดิบด้วยไอน้ำ การแตกตัวด้วยตัวเร่งปฏิกิริยามีผลผลิตทางเคมีราว ๆ 50% เช่นกัน คาดว่าสองเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ร่วมกันจะเพิ่มปริมาณสารเคมีโดยรวมที่ผลิตโดยน้ำมันดิบได้เป็นกว่า 70% ซึ่งจะเป็นโซลูชันการแปลงสภาพ “จากน้ำมันดิบสู่สารเคมี” ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

Sinopec อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการพัฒนาและออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อนำสองเทคโนโลยีนี้ไปผลิตเอทิลีนด้วยการแตกตัวน้ำมันดิบปริมาณ 1 ล้านตันโดยใช้ไอน้ำที่บริษัท Tahe ของ Sinopec ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยจะสร้างโรงงานสาธิตการใช้งานระดับอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตสารเคมีจากน้ำมันดิบ พร้อมสร้างโมเดลใหม่ในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของจีน

สำหรับโครงการเอทิลีนระดับใหญ่ที่วางแผนไว้ในอนาคต เทคโนโลยีการแตกตัวน้ำมันดิบด้วยไอน้ำนี้จะรวมอยู่ในแผนการเปรียบเทียบและคัดเลือกเทคโนโลยีหลัก ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งในการลดความไม่สอดรับกันระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ตลอดจนช่วยในการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงขององค์กร เพื่อส่งเสริมการบรรลุเป้าหมาย “การลดคาร์บอนควบคู่สองประการ”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Sinopec

Recent posts

error: Content is protected !!