Sinopec เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงงานผลิตไฮโดรเจน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเมืองคูชา เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์


-ด้วยยอดเงินลงทุนรวม 470.77 ล้านดอลลาร์ โครงการแห่งนี้จะผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ถึง 20,000 ตันต่อปีเมื่อเปิดดำเนินงาน

-คาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 485,000 ตันต่อปี

-โครงการนี้จะสร้างมูลค่าเฉลี่ย 20.4 ล้านดอลลาร์ใน GDP ท้องถิ่น และสร้างรายได้จากภาษีเฉลี่ย 2.82 ล้านดอลลาร์

ปักกิ่ง--1 ธ.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

China Petroleum & Chemical Corporation's (HKG: 0386, “Sinopec”) จัดพิธีเปิดทางออนไลน์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมาในปักกิ่ง อุรุมชี และคูชา เพื่อประกาศเปิดตัวโครงการนำร่องโรงงานผลิตไฮโดรเจนสีเขียวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กำลังผลิต 10,000 ตันแห่งแรกของจีน ได้แก่ Sinopec Xinjiang Kuqa Green Hydrogen Pilot Project (“โครงการ”) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ โครงการแห่งนี้จะผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ 20,000 ตันต่อปี ส่งผลให้เป็นโรงงานผลิตไฮโดรเจนสีเขียวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โครงการดังกล่าวนี้ถือเป็นการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย “การลดคาร์บอนควบคู่สองประการ” และการพัฒนาคาร์บอนต่ำอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียว ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ รับประกันความมั่นคงทางพลังงาน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานในจีน

โครงการดังกล่าวนี้เป็นโรงผลิตไฮโดรเจนซึ่งใช้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับใหญ่โดยตรง ด้วยเงินลงทุนรวม 3 พันล้านหยวน (470.77 ล้านดอลลาร์) มีองค์ประกอบหลัก 5 ส่วน ประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า ระบบอิเล็กโทรไลซิสแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำ ระบบกักเก็บไฮโดรเจน และระบบส่งไฮโดรเจน

ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ Sinopec จะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังผลิต 300 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไฟฟ้าต่อปี 618 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โรงงานไฮโดรเจนจากน้ำอิเล็กโทรไลซ์กำลังผลิต 20,000 ตันต่อปี แทงค์กักเก็บไฮโดรเจนทรงกลมความจุ 210,000 ลูกบาศก์เมตรมาตรฐาน และท่อส่งไฮโดรเจนความจุ 28,000 ลูกบาศก์เมตรมาตรฐานต่อชั่วโมง (รวมถึงระบบส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า)

โครงการดังกล่าวนี้คาดว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2566 และไฮโดรเจนสีเขียวที่ผลิตโดยโรงงานแห่งนี้จะส่งให้แก่ Sinopec Tahe Refining & Chemical เพื่อทดแทนพลังงานก๊าซธรรมชาติและพลังงานฟอสซิลที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจน คาดว่าจะลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 485,000 ตันต่อปี และโครงการแห่งนี้จะสร้างมูลค่าเฉลี่ย 20.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน GDP ท้องถิ่น และสร้างรายได้จากภาษีเฉลี่ย 2.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คุณ Ma Yongsheng ประธาน Sinopec กล่าวว่า “พลังงานไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพสูงสุดในการพัฒนา โครงการนำร่องนี้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในซินเจียงอย่างเต็มที่ และเป็นโครงการสำคัญสำหรับ Sinopec ในการสร้างบริษัทพลังงานไฮโดรเจนอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังถือเป็นความสำเร็จเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญในแง่ของความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นกับบริษัท และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในซินเจียง ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของจีน และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก”

โครงการนี้มีข้อได้เปรียบ 4 ประการ ได้แก่ ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ มีการใช้งานในระดับใหญ่ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเป็นโครงการนำร่องการผลิตและใช้งานไฮโดรเจนสีเขียวแบบครอบคลุมทุกกระบวนการ และมีการผนวกระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าสีเขียว ระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ระบบกักเก็บไฮโดรเจน ระบบส่งไฮโดรเจน และระบบกลั่นไฮโดรเจนสีเขียว เมื่อสร้างเสร็จและเปิดดำเนินงาน โครงการแห่งนี้จะเป็นหนทางใหม่ในการพัฒนาสู่การกลั่นไฮโดรเจนสีเขียว และจะส่งผลสำคัญต่อการใช้งานไฮโดรเจนสีเขียวในระดับใหญ่ เพื่อบรรลุการลดการปล่อยคาร์บอน

ในขณะเดียวกัน อุปกรณ์เครื่องจักรที่สำคัญและวัสดุหลักทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ยังผลิตในจีน รวมถึงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ในการผลิตไฮโดรเจนน้ำอิเล็กโทรไลซ์ แทงค์กักเก็บไฮโดรเจน และท่อส่งไฮโดรเจน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์การผลิตไฮโดรเจนของจีนอย่างรวดเร็ว

ด้วยการยึดมั่นในเป้าหมาย “การลดคาร์บอนควบคู่สองประการ” Sinopec ได้ดำเนินบทบาทนำในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียว ประกอบกับส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี Sinopec เป็นผู้ผลิตไฮโดรเจนรายใหญ่ที่สุดในจีน โดยปัจจุบันมีกำลังผลิตไฮโดรเจนราว 3.9 ล้านตันต่อปี และในแง่ของเทคโนโลยีไฮโดรเจนสีเขียวนั้น Sinopec ได้ใช้โรงผลิตไฮโดรเจนน้ำอิเล็กโทรไลซ์ PEM ที่พัฒนาขึ้นเองเป็นครั้งแรก

Recent posts

error: Content is protected !!