SSBN TRIOMPHANT CLASS-เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แห่งกองทัพเรือฝรั่งเศสหนึ่งในอาวุธอันตรายที่สุดในโลก


By : C. Methas - Managing Editor

เรือดำน้ำระดับชั้น Le Triomphant (S616) เป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรือฝรั่งเศส เข้ามาประจำการแทนเรือดำน้ำระดับชั้น L’Inflexible M4 Class ออกแบบโดย DCN Cherbourg shipyard เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 1993 เข้าประจำการในกองทัพเรือฝรั่งเศสในปี 1997 เป็นลำแรก ตามมาด้วยลำที่ 2 ในเดือนมกราคม ปี 2000 ลำที่ 3 เดือนพฤศจิกายนปี 2004 และลำที่ 4 เข้าประจำการในปี 2010

เดือนเมษายน ปี 2007 บริษัท DCN ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น DCNS เนื่องจากได้ผู้เข้าร่วมหุ้นใหม่อีก 25 เปอร์เซ็นต์ ทำการปรับปรุงเพื่อปฏิบัติภารกิจให้มีความคล่องตัวสูงขึ้นอาศัยเทคโนโลยี่ระดับสูง มีเจ้าหน้าที่ประจำการ 110 นาย ติดตั้งระบบควบคุมการโจมตีโดยใช้เซ็นเซอร์ที่เชื่อมโยงกับการสังเคราะห์คำนวณวิถีขีปนาวุธที่ปล่อยจากใต้น้ำไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

นอกจากนี้ได้ติดตั้งขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพการทำลายล้างสูงในระยะไกล ด้วยหัวรบ TN-71 รัศมีการโจมตี 6,000 กิโลเมตร นอกจากนี้โครงการพัฒนาขีปนาวุธระยะไกล M51 นำมาติดตั้งในปี 2010 มีน้ำหนักมากกว่า 50 ตัน เพิ่มขีดความสามารถการโจมตีระยะไกล 8,000 กิโลเมตร

อาวุธประจำการสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการในสมรภูมิต่าง ๆ ประกอบด้วย ท่อทอร์ปิโดขนาด 533 มิลลิเมตรจำนวน 4 ท่อ ทอร์ปิโด ECAN L5 mod จำนวน 3 ชุด ทอร์ปิโดจำนวน 18 ลูกและขีปนาวุธ Exocet ขีปนาวุธ EADS M45 จำนวน 16 ลูกและขีปนาวุธ MBDA Exocet SM 39

ทอร์ปิโดประจำเรือดำน้ำรุ่นนี้มีท่อปล่อยจำนวน 4 ชุด ขนาด 533 มิลลิเมตร สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนทอร์ปิโดและขีปนาวุธได้ 16 ลูก โดยใช้อุปกรณ์การควบคุมบังคับปล่อยทอร์ปิโดร่วมกับ ECAN F17 Mod รัศมีการโจมตี 20 กิโลเมตร หัวรบขนาดน้ำหนัก 250 กิโลกรัม โจมตีระดับน้ำลึก 600 เมตร

ขีปนาวุธ Exocet SM39 ให้ความแม่นยำสูงด้วยการดาวน์โหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ของ Exocet การปฏิบัติการใต้น้ำใช้ระบบโซน่าร์ของ Thomson Marconi Sonar รุ่น TSM 223 ระบบนำร่องและเรดาร์นำร่องของ Thales I-band

เครื่องยนต์เทอร์โบไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ K15 PWR ให้พลังงาน 150 เม๊กกะวัตต์ สามารถทำความเร็วสูงสุดได้เกินกว่า 20 น๊อตที่ระดับผิวน้ำและที่ใต้พื้นน้ำเกินกว่า 25 น๊อต ออกปฏิบัติการได้นานเกินกว่า 60 วัน มิติตัวเรือมีความยาว 138 เมตร น้ำหนักผิวน้ำ 12,640 ตัน น้ำหนักดำน้ำ 14,120 ตัน

Recent posts

error: Content is protected !!