SSBN VANGUARD CLASS-เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดของราชนาวีสหราชอาณาจักร


By : C. Methas – Managing Editor

เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตในประเทศอังกฤษ ระดับชั้น Vanguard Class ผลิตโดย Vickers Shipbuilding and Engineering เรือดำน้ำระดับชั้น Vanguard Class มีขนาด 15,900 ตัน มีศักยภาพการทำลายล้างสูงในระยะไกลถึง 7,360 กิโลเมตร

SSBN VANGUARD CLASS เข้าประจำการเมื่อปี ค.ศ. 1993 ตามมาด้วยลำที่สอง HMS Victorious ในปี ค.ศ. 1995 HMS Vigiliant ปี ค.ศ. 1996 และ HMS Vengeance ในปี ค.ศ. 1999 เข้าประจำการที่ฐานทัพเรือที่ Faslane ในสก็อตแลนด์ ระวางขับน้ำ 16,000 ตัน ความยาวตัวเรือ 149.9 เมตร ความกว้างตัวเรือ 12.8 เมตรและความสูงตัวเรือ 12 เมตร

อาวุธประจำเรือดำน้ำรุ่นนี้ ประกอบด้วย ขีปนาวุธระยะไกล Trident จำนวน 16 ลูกด้วยกัน น้ำหนักต่อลูก 58.5 ตัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ออกแบบให้เป็นเรือดำน้ำสำหรับการปฏิบัติการโจมตีที่มีศักยภาพการทำลายล้างสูง ในระยะไกลถึง 7,360 กิโลเมตร โดยขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Lockheed Martin Missiles and Space ปัจจุบันมีรัศมีการทำลายได้ไกลถึง 12,000 กิโลเมตร

นอกจากนี้ได้ติดตั้งท่อทอร์ปิโดจำนวน 4 ท่อ ขนาด 533 มิลลิเมตร ที่มีขีดความสามารถการทำความเร็ว 102 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรัศมีการทำลายใต้น้ำ 54 กิโลเมตรที่ความเร็วต่ำ ส่วนที่ความเร็วสูงรัศมีการทำลาย 26 กิโลเมตร

เครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์ของ Rolls-Royce PWR2 สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 25 น๊อต สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำเรือจำนวน 135 นาย

ระบบปล่อยขีปนาวุธจำนวน 2 ชุด รุ่น SSE Mark 10 สำหรับ Type 2066 และ 2071 ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิคส์ โดยมีระบบเซ็นเซอร์ Thales Underwater Systems Type 2054 ระบบโซน่าร์คอมโพรไซท์ มัลติโหมด ประกอบด้วยรุ่น 2046, 2043 และ 2082 ผลิตโดย Lockheek Martin

By : C. Methas - Managing Editor

เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดที่ผลิตในประเทศอังกฤษ ระดับชั้น Vanguard Class ผลิตโดย Vickers Shipbuilding and Engineering เรือดำน้ำระดับชั้น Vanguard Class มีขนาด 15,900 ตัน มีศักยภาพการทำลายล้างสูงในระยะไกลถึง 7,360 กิโลเมตร

SSBN VANGUARD CLASS เข้าประจำการเมื่อปี ค.ศ. 1993 ตามมาด้วยลำที่สอง HMS Victorious ในปี ค.ศ. 1995 HMS Vigiliant ปี ค.ศ. 1996 และ HMS Vengeance ในปี ค.ศ. 1999 เข้าประจำการที่ฐานทัพเรือที่ Faslane ในสก็อตแลนด์ ระวางขับน้ำ 16,000 ตัน ความยาวตัวเรือ 149.9 เมตร ความกว้างตัวเรือ 12.8 เมตรและความสูงตัวเรือ 12 เมตร

อาวุธประจำเรือดำน้ำรุ่นนี้ ประกอบด้วย ขีปนาวุธระยะไกล Trident จำนวน 16 ลูกด้วยกัน น้ำหนักต่อลูก 58.5 ตัน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ออกแบบให้เป็นเรือดำน้ำสำหรับการปฏิบัติการโจมตีที่มีศักยภาพการทำลายล้างสูง ในระยะไกลถึง 7,360 กิโลเมตร โดยขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Lockheed Martin Missiles and Space ปัจจุบันมีรัศมีการทำลายได้ไกลถึง 12,000 กิโลเมตร

นอกจากนี้ได้ติดตั้งท่อทอร์ปิโดจำนวน 4 ท่อ ขนาด 533 มิลลิเมตร ที่มีขีดความสามารถการทำความเร็ว 102 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรัศมีการทำลายใต้น้ำ 54 กิโลเมตรที่ความเร็วต่ำ ส่วนที่ความเร็วสูงรัศมีการทำลาย 26 กิโลเมตร

เครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์ของ Rolls-Royce PWR2 สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ 25 น๊อต สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำเรือจำนวน 135 นาย

ระบบปล่อยขีปนาวุธจำนวน 2 ชุด รุ่น SSE Mark 10 สำหรับ Type 2066 และ 2071 ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิคส์ โดยมีระบบเซ็นเซอร์ Thales Underwater Systems Type 2054 ระบบโซน่าร์คอมโพรไซท์ มัลติโหมด ประกอบด้วยรุ่น 2046, 2043 และ 2082 ผลิตโดย Lockheek Martin

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!