SSK AGOSTA 90B-เรือดำน้ำโจมตีของกองทัพเรือฝรั่งเศสเทคโนโลยี่ระดับสูง


By : C. Methas - Managing Editor

เรือดำน้ำระดับชั้น SSK Agosta 90B ของกองทัพเรือฝรั่งเศส ออกแบบโดย DCN แห่งฝรั่งเศส ปัจจุบันเข้าประจำการในกองทัพเรือฝรั่งเศส, กองทัพเรือสเปนและกองทัพเรือปากีสถาน ได้รับการปรับปรุงทั้งด้านสมรรถนะและระบบการโจมตีใหม่โดยเทคโนโลยี่ระดับสูง

ปรับปรุงเพื่อปฏิบัติภารกิจให้มีความคล่องตัวสูงขึ้นอาศัยเทคโนโลยี่ต่าง ๆ เข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์ เป็นผลให้เรือดำน้ำรุ่นนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำการระหว่าง 54 ถึง 36 นาย และปรับปรุงในส่วนของแบตเตอรี่รุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มรัศมีการปฏิบัติการได้ระยะไกลและดำน้ำได้เป็นเวลายาวนานขึ้น

เรือดำน้ำระดับชั้น SSK Agosta 90B สั่งซื้อจากกองทัพเรือปากีสถานจำนวน 3 ลำ ลำสุดท้ายสร้างที่เมืองการาจี ในเดือนสิงหาคม ปี 2006 ส่งมอบได้ในปี 2007 เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ขั้นสูงให้กับปากีสถานและได้รับลิขสิทธิ์ในการต่อเรือดำน้ำเพื่อการพาณิชย์จาก DCN

SSK Agosta 90B ติดตั้งระบบควบคุมการโจมตี Subtics ผลิตโดย UDS International ใช้เซ็นเซอร์เชื่อมโยงกับการสังเคราะห์คำนวณวิถีขีปนาวุธที่ปล่อยจากใต้น้ำไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

ทอร์ปิโดประจำเรือดำน้ำรุ่นนี้มีท่อปล่อยจำนวน 4 ชุด ขนาด 533 มิลลิเมตร สามารถปรับเปลี่ยนจำนวนทอร์ปิโดและขีปนาวุธได้ 16 ลูก ใช้อุปกรณ์การควบคุมบังคับปล่อยทอร์ปิโดร่วมกับ ECAN F17 Mod รัศมีการโจมตี 20 กิโลเมตร หัวรบขนาดน้ำหนัก 250 กิโลกรัม โจมตีระดับน้ำลึก 600 เมตร

ขีปนาวุธ Exocet SM39 ให้ความแม่นยำสูงด้วยการดาวน์โหลดข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ของ Exocet หัวรบขีปนาวุธรุ่นนี้ขนาดน้ำหนัก 165 กิโลกรัม

การปฏิบัติการใต้น้ำใช้ระบบโซน่าร์ของ Thomson Marconi Sonar รุ่น TSM 223 ระบบนำร่องและเรดาร์นำร่องของ Thales I-band

เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเป็นเครื่องดีเซลไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องรหัส SEMT-Pielstick 16 PA4 V 185 VG ให้แรงม้าสูงสุด 3,600 แรงม้า และมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลัง 2,200 กิโลวัตต์

เครื่องยนต์จะทำการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถทำความเร็วสูงสุดได้เกินกว่า 17 น๊อต ออกปฏิบัติการได้นาน 68 วัน น้ำหนักผิวน้ำ 1,510 ตัน ส่วนน้ำหนักขณะดำน้ำ 1,760 ตัน

Recent posts

error: Content is protected !!