SU-34 FLANKER FIGHTER BOMBER-เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดขนาด 2 ที่นั่งของกองทัพอากาศรัสเซีย


By : C. Methas - Managing Editor

เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแบบ 2 ที่นั่งของกองทัพอากาศรัสเซีย รุ่น SU-34 Flanker Fighter Bomber ผลิตสร้างขึ้นโดย Sukhoi Design Bureau Joint Stock Company ในมอสโคว์ เข้าประจำการ เพื่อมาแทนรุ่น Tu-23 M และรุ่น Su-24 ที่จะถูกปลดระวางออกไป เป็นเครื่องบินหนึ่งในกลุ่มของรหัส Su ประกอบด้วย Su-27, Su-30, Su -33 และ Su-35 ซึ่งทางกลุ่มองค์การนาโต้เรียกว่า Flanker SU-34 Flanker Fighter Bomber

SU-34 Flanker Fighter Bomber พัฒนาต่อเนื่องมาจากรุ่น Su-27 ซึ่งเป็นเครื่องบินโจมตีทางยุทธศาสตร์เสริมประสิทธิภาพและปรับรูปทรงภายนอกให้มีความคล่องตัวสูง ติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยทั้งในส่วนของห้องนักบิน ระบบเรดาร์ ระบบป้องกันตนเองและอาวุธประจำเครื่องที่มีศักยภาพการทำลายล้างสูงกว่าและการต่อกรที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งระยะใกล้และปานกลาง

ระบบเรดาร์เป็นแบบมัลติโหมด เสริมด้วยถังน้ำมันเชื้อเพลิงภายนอกตัวเครื่องที่ให้ความจุได้มากถึง 19,300 กิโลกรัม ส่งผลให้พิสัยการบินไกลจาก 600 กิโลเมตรเป็น 4,500 กิโลเมตร

นอกจากนี้ยังสามารถทำความเร็วสูงสุดที่เพดานบินต่ำได้ 1,300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และที่เพดานบินสูงที่ 1,900 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เครื่องยนต์แบบสองเครื่องยนต์ เทอร์โบแฟน ติดตั้งไว้ใต้ปีก สมรรถนะการทำความาเร็ว 1.6 มัค ภายในห้องนักบินติดตั้งจอมอนิเตอร์แบบมัลติฟังก์ชั่น แสดงข้อมูลการบินและสภาวะการควบคุมการบินรวมทั้งข้อมูลทางยุทธวิธี ที่นั่งของนักบินแบบ K-36DM ดีดตัวได้ แยกออกทางด้านข้างระหว่างที่นั่งนักบินและที่นั่งผู้ช่วยนักบิน

อาวุธประจำเครื่องประกอบด้วย ปืนกล ขนาด 30 มิลลิเมตร รุ่น GSh-301 ประสิทธิภาพ 1,500 นัดต่อวินาที

ขีปนาวุธประจำเครื่องปรับเปลี่ยนตามสภาพสมรภูมิรบ สามารถปฏิบัติการได้หลากหลายภารกิจและติดตั้งขีปนาวุธได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งพิสัยใกล้, ปานกลางและระยะไกล รวมทั้งติดตั้งขีปนาวุธทำลายจากอากาศสู่อากาศ, จากอากาศสู่ภาคพื้นดินและจากอากาศสู่ทะเล เพื่อทำลายเรือ นอกจากนี้ยังมีจรวด, ระเบิดนำวิถีและอาวุธต่อต้านเรดาร์

ขีปนาวุธ จากอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้รุ่น R-73 ทางองค์การนาโต้เรียกว่า AA-11 สามารถทำลายเป้าหมายในรัศมี 0.02-20 กิโลเมตร โดยมีความเร็ว 2,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ขีปนาวุธจากอากาศสู่อากาศพิสัยปานกลาง รุ่น RVV-AE รัศมีทำลาย 0.02-25 กิโลเมตรและขีปนาวุธพิสัยไกล รุ่น R-77 รัศมีทำลาย 150 กิโลเมตร

Recent posts

error: Content is protected !!