กลุ่มสิทธิผล ร่วมรณรงค์การบริจาคอวัยวะ สานต่อโครงการอะไหล่มนุษย์ ก้าวสู่ปีที่ 10

กลุ่มสิทธิผล ร่วมรณรงค์การบริจาคอวัยวะ สานต่อโครงการอะไหล่มนุษย์ ก้าวสู่ปีที่ 10

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ “อะไหล่มนุษย์” ให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ เพื่อนำมาเติมเต็มชีวิตผู้ป่วยหนักที่รอคอยการต่อชีวิตใหม่ และเพิ่มจำนวนผู้บริจาคให้มากขึ้น

Oct 14, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!