การสูบน้ำใต้ดินมาใช้มากเกินไป จะทำให้ลุ่มน้ำโขงจมน้ำในอีก 80 ปี

การสูบน้ำใต้ดินมาใช้มากเกินไป จะทำให้ลุ่มน้ำโขงจมน้ำในอีก 80 ปี

การสูญเสียน้ำใต้ดินทำให้ความดันชั้นธรณีใต้ดินลดลง ทำให้ลุ่มน้ำโขงยุบตัวต่ำลง เขากล่าวว่า ประชาชนในลุ่มน้ำโขงสามารถพัฒนาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีเเหล่งน้ำจืดใต้ดินที่ฟรี

Feb 26, 2019

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!