“กาแฟ” จะเป็นพลังขับเคลื่อน ‘รถบัสสองชั้น’ ในกรุงลอนดอน

“กาแฟ” จะเป็นพลังขับเคลื่อน ‘รถบัสสองชั้น’ ในกรุงลอนดอน

บริษัท Bio-bean ด้วยความร่วมมือกับบริษัทน้ำมัน Royal Dutch Shell ประกาศโครงการริเริ่มที่จะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบใหม่สำหรับรถโดยสารสองชั้นสีแดง (Double Decker) ในกรุงลอนดอน เพื่อลดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์

Nov 23, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!