ก.อุตฯ ผนึก รถยนต์ 12 แบรนด์ “คืนอากาศสะอาดให้ลูกค้าและประชาชน” พร้อมปรับรถยนต์ใหม่ทุกคันเป็น Euro 5 ภายในปี 2564

ก.อุตฯ ผนึก รถยนต์ 12 แบรนด์ “คืนอากาศสะอาดให้ลูกค้าและประชาชน” พร้อมปรับรถยนต์ใหม่ทุกคันเป็น Euro 5 ภายในปี 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จับมือรถยนต์ 12 แบรนด์ รวมพลังแสดงเจตจำนงยกระดับมาตรฐาน Euro 5 สำหรับรถยนต์ทุกคันภายในปี 2564 ลดการปล่อยฝุ่นพิษร้อยละ 80 และเตรียมยกระดับเป็น Euro 6 ภายในปี 2565

Mar 11, 2019

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!