คอนติเนนทอลประกาศปรับโครงสร้างแยกธุรกิจ Powertrain

คอนติเนนทอลประกาศปรับโครงสร้างแยกธุรกิจ Powertrain

ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้บริษัทดำเนินงานได้คล่องตัวมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

Aug 2, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!