จีนเปิดฟาร์มโซลาร์เซลล์หมื่นไร่กลางทะเลทราย ผลิตไฟฟ้า-สร้างรายได้-รักษ์สิ่งแวดล้อม

จีนเปิดฟาร์มโซลาร์เซลล์หมื่นไร่กลางทะเลทราย ผลิตไฟฟ้า-สร้างรายได้-รักษ์สิ่งแวดล้อม

จีนได้เดินเครื่องสถานีพลังงานแสงอาทิตย์กลางทะเลทรายคู่ปู้ฉี เมืองเอ้อเอ่อร์ตัวซือ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน โดยสถานีดังกล่าวนับเป็นแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดบนเขตทะเลทราย

Dec 12, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!