ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ตุลาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยอดคำสั่งซื้อสูง คาดเตรียมจำหน่ายปลายปี  ประกอบกับราคาน้ำมันลดลงส่งผลดีต่อต้นทุนขนส่ง กังวลสงครามการค้าจีน-สหรัฐ

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ตุลาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยอดคำสั่งซื้อสูง คาดเตรียมจำหน่ายปลายปี ประกอบกับราคาน้ำมันลดลงส่งผลดีต่อต้นทุนขนส่ง กังวลสงครามการค้าจีน-สหรัฐ

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ตุลาคม ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยอดคำสั่งซื้อสูง คาดเตรียมจำหน่ายปลายปี ประกอบกับราคาน้ำมันลดลงส่งผลดีต่อต้นทุนขนส่ง กังวลสงครามการค้าจีน-สหรัฐ

Nov 22, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!