ททท. – พีทีที โกลบอล เคมิคอล – มูลนิธิอีโคอัลฟ์ ดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ร่วมแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืนที่ เกาะเสม็ด

ททท. – พีทีที โกลบอล เคมิคอล – มูลนิธิอีโคอัลฟ์ ดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ร่วมแก้ปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืนที่ เกาะเสม็ด

ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิอีโคอัลฟ์ กล่าวว่า “ประเทศไทย นับเป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่ดำเนินโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ดำเนินการจัดเก็บขยะในทะเลไทยอย่างเป็นระบบ

Sep 3, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!