นิสสัน เปิดวิสัยทัศน์ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ปั้นแบรนด์นิสสันให้อยู่ในกลุ่มผู้นำภายใน 5 ปี

นิสสัน เปิดวิสัยทัศน์ภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย ปั้นแบรนด์นิสสันให้อยู่ในกลุ่มผู้นำภายใน 5 ปี

“จากเมกะเทรนด์ ที่ประชากรในภูมิภาคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาจราจรและสังคมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ผู้คนห่วงเรื่องความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นิสสันจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตและจำหน่ายในภูมิภาคนี้ ให้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ

Jan 1, 2019

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!