บางจากฯ คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม และ Best SDGs Reporting ประจำปี 2561

บางจากฯ คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม และ Best SDGs Reporting ประจำปี 2561

พิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Awards 2018) จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Dec 16, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!