บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

บางจากฯ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย สปป.ลาว

นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย รับมอบเงิน 500,000 บาท

Aug 1, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!