บางจากฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ Youth in Charge Symposium ครั้งที่ 1 หนุนเยาวชนไทยร่วมออกแบบอนาคต พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

บางจากฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ Youth in Charge Symposium ครั้งที่ 1 หนุนเยาวชนไทยร่วมออกแบบอนาคต พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ร่วมออกแบบและสร้างอนาคตของตัวเองในมิติต่างๆ และขับเคลื่อนวาระสำคัญๆ ที่มีผลต่อชีวิต

Jan 6, 2021

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!