บีซีพีจีมอบโซลาร์เซลให้โรงเรียน ICU

บีซีพีจีมอบโซลาร์เซลให้โรงเรียน ICU

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) มอบชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ "Energy for Everyone" ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Feb 1, 2019

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!