ปตท.สผ. ได้รับรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม

ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ที่ได้รับรางวัลระดับสูงสุดจากโครงการสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Feb 6, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!