ประหยัดเวลา! รถไฟสินค้า “ซินเจียง-ยูเครน” จากสองเดือนกว่าเหลือ 15 วัน

ประหยัดเวลา! รถไฟสินค้า “ซินเจียง-ยูเครน” จากสองเดือนกว่าเหลือ 15 วัน

รถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปสายใหม่ออกวิ่งจากนครอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนซินเจียงอุยกูร์ เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ (29 ต.ค.) โดยจะแล่นผ่านคาซัคสถานและรัสเซีย ก่อนเดินทางสู่จุดหมายที่เมืองปอลตาวาของยูเครน นับเป็นรถไฟสินค้าสายแรกที่เชื่อมซินเจียงกับยูเครนเข้าด้วยกัน

Oct 31, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!