ผอ.อผศ. เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ของบีซีพีจี ณ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ผอ.อผศ. เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ของบีซีพีจี ณ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แห่งนี้เป็นหนึ่งในสองของโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน

Aug 27, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!