มาสด้า แนะนำวิธีขับรถลุยน้ำให้ปลอดภัย

มาสด้า แนะนำวิธีขับรถลุยน้ำให้ปลอดภัย

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงหน้าฝน การเดินทางด้วยรถรถยนต์จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รวมทั้งผู้ร่วมทาง เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย

Aug 3, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!