ยามาฮ่ามอบหมวกนิรภัยให้แก่หน่วยงานจราจรพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

ยามาฮ่ามอบหมวกนิรภัยให้แก่หน่วยงานจราจรพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

การมอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้ ยามาฮ่าได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในทุกพื่นที่ ที่จัดกิจกรรม พร้อมร่วมรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฏจราจรมาโดยตลอด โดยการมอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้มีขึ้นในกิจกรรม Yamaha Cup Race

Aug 12, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!