รมต.ไทยชี้ รถไฟความเร็วสูงจีน-ไทยจะใช้งานได้ภายในปี 2023

รมต.ไทยชี้ รถไฟความเร็วสูงจีน-ไทยจะใช้งานได้ภายในปี 2023

โครงการทางรถไฟไทย-จีน ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของราชอาณาจักร จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลของไทย

Dec 25, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!