รัสเซียซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่ เพื่อทดสอบการใช้กองกำลังนิวเคลียร์

รัสเซียซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่ เพื่อทดสอบการใช้กองกำลังนิวเคลียร์

กระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ประกาศว่า รัสเซียได้ดำเนินการฝึกซ้อมรบทางทหารขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความพร้อมรบของกองกำลังนิวเคลียร์ รวมถึงการยิงขีปนาวุธนำวิถีระบบหลายลำกล้อง

Oct 27, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!