รายรับและผลการดำเนินงานของปอร์เช่ที่เติบโตในช่วงครึ่งปีแรก

รายรับและผลการดำเนินงานของปอร์เช่ที่เติบโตในช่วงครึ่งปีแรก

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2018 Porsche AG สามารถเพิ่มตัวเลขผลการดำเนินงาน, รายรับ, ยอดส่งมอบรถยนต์ใหม่ และจำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบริษัทให้สูงขึ้น

Aug 4, 2018

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!