“ร้องเพลง-เล่นดนตรี” ช่วยเพิ่มศักยภาพและความสุขในที่ทำงาน

“ร้องเพลง-เล่นดนตรี” ช่วยเพิ่มศักยภาพและความสุขในที่ทำงาน

แต่สำหรับผู้ที่ไม่ถนัดเรื่องเครื่องดนตรี อีกหนึ่งการวิจัยของ University of East Anglia ชี้ว่า การร้องเพลงประสานเสียง สามารถช่วยสร้างความสุข ลดภาวะความเครียดและทำให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้าได้

Dec 27, 2017

etetewtgae

Top Rated

error: Content is protected !!